Otvorenje džamije “Validejn” u Rakovom Polju u Tutinu