Muftija Dudić na konferenciji “Stop radikalizaciji” u Beogradu

Predsjednik Mešihata IZ-e u Srbiji muftija dr. Mevlud ef. Dudić sa delegacijom prisustvuje dvodnevnoj konferenciji “First Line – Stop  radicalization” u  Beogradu u organizaciji Ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srbije i Republike Slovenije te Evropske komisije.

Cilj ove konferencije je uključivanje različitih faktora, kao što su Vladin i nevladin sektor, privatni sektor, istraživački sektor, akademske i vjerske zajednice u sprječavanju nasilnog ekstremizma.

Suština ovog projekta je da se na nivou države formira mreža osoba koje u svom svakodnevnom radu neposredno dolaze u kontakt sa građanima, a koje bi bile osposobljene da prepoznaju indikatore kod radikalizovanog lica.

Ovom prilikom, muftija Dudić je učesnicima predstavio zvaničnu strategiju Islamske zajednice u Srbiji “Prevencija bolesti zavisnosti, nasilja i svih oblika ekstremizma” koja je naišla na veliko odobravanje svih učesnika skupa i eksperata koji se bave ovim pitanjem.

Informativna služba