Postavljen kaman temeljac za dzamiju u selu Detane