U ponedjeljak kamen temeljac za džamiju u Šutenovcu