DARUJTE KURBAN UČENICIMA MEDRESE I VAKUFSKIM KUHINJAMA

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. 

Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali. 

Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji.

Onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez pomena ostati. 

(Kur'an, sura Kevser)

 

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Muhammed a.s. rekao:

„Ko je u mogućnosti da zakolje kurban pa to ne učini, neka se ne približava našoj musali (mjestu gdje se zajednički obavlja bajram namaz).”

 

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji organizira kurbansku akciju za potrebe ishrane učenika Medrese „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru, korisnika vakufskih kuhinja, ugroženih porodica te korisnika usluga zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih ustanova.

 

Kurbani se mogu uplatiti na blagajni Mešihata, kao i u svim medžlisima Islamske zajednice.

 

Za dodatne informacije:

Tel: +381/20/329-311