Put na hadž 2018. (2. dio)

 

 1. dan – Zanijetili smo umru, oblačeći ihram i donošenjem nijeta: “Odazivam ti se Gospodaru umrom” na mikatu (mjestu) Zul Hulejfa, nadomak Medine, na putu ka Mekki. Svi muškarci su dužni na sebi od odjeće imati isključivo dva peškira. Dolazimo pred Božiju Kuću – Kabu. Sve razlike među ljudima, rasne, nacionalne, socijalne, partijske i sve druge će biti izbrisane. Pred Allahom, Jednim Bogom, smo svi jednaki.

 

 1. dan – Evo nas u našoj voljenoj Mekki, pored voljene Kabe. Odmah što smo stigli poslije ponoći, nakon što smo stvari ostavili u hotelu, požurili smo da obavimo obrede umre. Ovi obredi se sastoje od tavafa, sa'ja i skraćivanja kose. Tavaf podrazumijeva sedam krugova oko Kabe u znak sjećanja na obnovu Kabe, koju su nakon Potopa učinili simboli monoteizma – Ibrahim i Ismail a.s. (bibl. Avram i Jišmael). Pohvalno je nakon toga klanjati dva rekata iza mjesta gdje su ostali otisci stopala Ibrahima a.s. na zemlji. Nakon namaza, obavlja se sedam puta sa'j (hodanje i trčanje) između brežuljaka Safe i Merve. U znak sjećanja na Ibrahimovu suprugu Hadžeru r.a. (bibl. Hagara), kada je tražila vodu za svog sina Ismaila u pustinji, dok nije provreo izvor Zemzem. Preporučujem svakome da pročita zapise o Ibrahimu i Ismailu a.s. Prepuni su pouka. Na kraju skraćujemo kosu u znak odbacivanja grijeha i promjene načina života nakon obavljene umre.

 

 

      7. dan – Jako nam je lijepo, hvala Bogu Milostivom. Zato u ovom postu neću ništa da opisujem. “I učinili smo Hram utočištem i sigurnim mjestom ljudima.”    

 

 

 1. dan – Kako je dobar narod u Mekki! Tokom cijelog perioda hadža, na ulicama gdje prolaze hadžije, Arapi, Arapkinje, njihova djeca i najamnici dijele prolaznicima besplatno vodu, hurme, sokove i prskaju ih vodom kada je vrelina preko dana. Jako plemenito i lijepo od naroda koji živi u Svetom gradu.

 

 1. dan – Prazni se Harem. Polahko ljudi idu na Minu i Arefat. Prenosi se od Ebu Zerra, Allah bio zadovoljan njime, da je rekao: “Rekao sam: ‘O Allahov Poslaniče, koji je mesdžid prvi sagrađen na Zemlji?’ Rekao je: ‘Mesdžidul-Haram (Hram u Mekki).’ ‘A koji onda?’ Rekao je: ‘Mesdžidul-Aksa.’ (Hram u Jerusalimu) Rekao sam: ‘Koliko je između njih?’ Rekao je: ‘Četrdeset godina.'“ (Buhari)

 

 

 

 

 1. dan – Stigli smo na Arefat i smještamo se u šatore. Arefat – mjesto pobožnosti, mjesto asketizma, mjesto jednakosti… Sa sabaha nastupa Dan Arefata i trajat će do zalaska sunca. To je period kada Allah ispunjava svaku želju i oprašta svaki grijeh. Pozicije u šatorima su zauzete. Sada imamo vremena da malo odspavamo do sabaha i onda počinje Dan Arefata, kojeg svi nestrpljivo očekujemo.

Malik r.a. prenosi da su ashabi govorili za prvih deset dana zul-hidžeta: “Svaki dan vrijedi kao hiljadu dana, a Dan Arefata kao deset hiljada dana.” (Bejheki) Sunce je zašlo i Dan Arefata je završen. Nadamo se da nam je Allah oprostio grijehe i prihvatio dove. Amin.

 

 

11. dan- Stigli smo na Muzdelifu. Ovo mjesto podsjeća na Hašr (dan proživljenja poslije smrti, kada se svi ljudi budu uputili ka Palestini). Ovo mjesto također nam daje bližu sliku kroz šta prolaze izbjeglice. Bio milioner ili prosjak, na ovom mjestu te čeka zemlja na koju ćeš da legneš. Možeš leći pored kralja ili pored siromaha. Tako izgrađujemo samilost, strpljenje i saosjećajnost. Ovdje sakupljamo kamenčiće koje ćemo upotrijebiti na Mini – našoj sljedećoj stanici nakon sabah namaza. Imamo nekih 5-6 sati da se odmorimo, poslije nas čeka 10 km pješačenja do konačnog odredišta. Sve to preživimo i da znate da smo presretni što nam je Allah omogućio da sve to prođemo. Desetokilometarsko pješačenje od Muzdelife, do džemreta gdje smo “kamenovali šejtana”, pa sve do hotela privodi se kraju. Očekuje nas još brijanje glave i odbacivanje svih grijeha InšaAllah.

 

 

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN I HADŽDŽ MEBRUR SVIM HADŽIJAMA

Brijanjem glave simbolički odbacujemo grijehe i raniji način života. Skidamo ihrame i tuširamo se. Ne postoji ljepši osjećaj na svijetu od duhovne i fizičke obnove nakon završetka obreda hadža.

 

 

 

 1. dan – U danu poslije osnovnih hadžskih obreda obavili smo obavezni tavaf oko Kabe (tavaful-ifade) i sa'j od Safe do Merve. Razlika od obreda umre je što nije obavezno nošenje ihrama. Svi preostali obredi su sunnet. Sa tavafom smo završili vadžib (obavezne) obrede.

 

 

 1. dan – Jučer i danas obavljamo preostale sunnetske obaveze. Kamenujemo šejtana na Mini, gađajući džemreta sa po sedam kamenčića koje samo sakupili na Muzdelifi. Na taj način se prisjećamo kada je Ibrahim a.s. dobio naredbu od Boga da prinese za žrtvu svoga sina Ismaila a.s., pa kada mu se pojavljivao šejtan da ga odvrati od Božije naredbe, Ibrahim a.s. ga je gađao sa sedam kamenova na tri mjesta. Zato što je Ibrahim a.s. izdržao, Allah mu je poslao ovna kao kurban, da ga prinese kao žrtvu. Tako i mi simbolički gađamo svoga šejtana koji nas odvraća od Božijih naredbi i u zahvalnost Allahu prinosimo kurban na Kurban bajram.

 

 1. dan – “Najbolja voda na Zemlji je Zemzem voda, u njoj je hrana koja zasićuje i lijek od bolesti.” (Taberani, sahih Albani) Zemzem voda ima neuporediv ukus sa svim vodama koje sam ikada pio. Koristimo svaku priliku da nosimo Zemzem sa sobom. Izvire ispod Kabe. Jako posebna voda.
 2. dan – Jedan od najvećih dojmova na mene lično ostavlja činjenica da smo u haremu Kabe svi jednaki. Naročito kada se tek vratimo sa obreda hadža i kada su svi u ihramima. U Haremu se brišu sve razlike među ljudima. Svi jednako staju u isti saff: bijela, crna i žuta rasa; bogati i siromah, predsjednik i komunalac; Saudijac, Iranac i Turčin; frakcionaš i onaj ko se zalaže za jedinstvo; starac i dijete; muškarac i žena – SVE RAZLIKE MEĐU INSANIMA/LJUDIMA U HAREMU NESTAJU! Ostane samo jedna razlika: “Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji.” (Hudžurat, 13)

16. dan – Danas želim da kažem nešto na temu organizacije hadža od strane Islamske zajednice u Srbiji. Jako mi je drago što smo blizu Harema, na oko 1.5 km. Svakodnevno pješice idemo na namaze u Harem. U Medini smo bili uz samu džamiju Poslanika a.s. Čujem da su svi ostali hadžije sa Balkana daleko od 5 do 7 km i da se svakodnevno moraju voziti taksijem. Hrana u hotelu je jako dobra. Po 7-8 vrsta glavnih jela i još duplo toliko priloga. Turska kuhinja. Uslovi su nam, hvala Bogu, dobri. Žao mi je pojedince iz Sandžaka koji nasjednu na priču da preko nekih paravjerskih struktura mogu ići 200 eura jeftinije na hadž, pa onda potroši ogromnu sumu novca na prijevoz i dodatne hadžske troškove koji nisu bili uračunati u glavni cijenu. Na primjer, u danima hadža bilo je jako teško naći taksi iz Azizije (gdje borave ostali hadžije) do Harema ispod 100 eura u jednom pravcu. Cijena je izlazila i na 200 eura. Pozivam sve koji nisu obavili hadž da se sto prije prijave, jer će broj biti popunjen prije predstojećeg Ramazana.  

 

 

 1. dan – Jedna specifičnost koja će vam privući pažnju u S. Arabiji jeste zakon da kada zauči ezan sa džamija sve se radnje moraju zatvoriti dok se namaz ne završi. Bukvalno sve. Kada se začuje ezan vidite kako kako vlasnici istjeravaju mušterije iz restorana, butika itd. Dok boraviš u ovoj državi, ako te namaz uhvati van kuće, ti nemaš drugu opciju osim da klanjaš sa ljudima, jer šta si god nanijetio da odradiš, moraš sačekati da namaz završi. Fotografije i snimci su iz najvećeg shopping centra, uz harem Kabe, gdje ćete naći svjetske brendove: H&M, KFC, Reebook, Mac, Waikiki, Simitsaray i mnoge druge i svi oni poštuju zakon S. Arabije bez problema.

 

 1. dan – Sada kada smo slobodni, većinu vremena se trudimo da provodimo u haremu Kabe. Prenosi se od Abdullaha ibn Adijja ibn Hamraa, Allah bio zadovoljan njime, da je rekao: “Vidio sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako govori: – Tako mi Allaha, zaista si ti najbolja Allahova zemlja i Allahu najdraža, i da nisam istjeran iz tebe, nikada te ne bih napustio.“ (Tirmizi i rekao je da je hadis vjerodostojan)
 2. dan – Prenosi se da je Poslanik a.s. rekao: “Ko ujutro pojede sedam adžvi, tog dana mu ne mogu naštetiti sihr i otrov.” (prenosi Ebu Davud) Ovo je vrsta hurmi koja raste posebno u Medini. Ukusna je. Zbog ovog hadisa je i najskuplja. U Mekki se može kupiti upakovana i ponijeti nazad u domovinu.
 3. dan – Danas smo se popeli na brdo Nur, gdje se nalazi pećina Hira. Na ovom mjestu je počela cijela priča sa nama muslimanima, kada se Muhamedu a.s. pojavio melek Džibril (bibl. Arhanđel Gavrilo) i od Gospodara mu prenio prve riječi Kur’ana: “Uči u ime Gospodara svoga koji stvara.” (Alek, 1) Ovo mjesto je udaljeno 5 km od Kabe i mjesta gdje je bila kuća Poslanika a.s. i nalazi se na 550 m nadmorske visine. Poslanik a.s. i Hatidža r.a. su se bez puno muke peli ovdje, a i mi smo malo planinarili … https://www.facebook.com/photo.php?fbid=548116105607224&set=pcb.548116235607211&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBbS0-vBXB_6IWIfr1wvFdiNqO2NcDVCnRtseBSxb9y4RM7Co8V6ETB12kEv07p284zwzpmHs2qc444

 1. dan – Allah nas je počastio kišom, na 39 stepeni, u gradu u kojem nekada ne padne kiša po godinu dana.
 2. dan – Jedna od stvari koje praktikuju hadžije tokom boravka u svetim mjestima jeste nabavka ekstra djevičanskog ulja od ćurokota, zbog hadisa Poslanika a.s.: ”U ćurokotu ima lijeka od svake bolesti osim smrti.” (Buharija) Mi u Sandžaku ćurokot posebno znamo u mjesecu Ramazanu, koji piticama i iftaru daje poseban miris.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=548957762189725&set=a.290477648037739&type=3&eid=ARD2U4jBTSB-g2ldEU5YSGyBAg8V_jY069OOWaXEEGtO2gixM5o5hK0gdAsOg3FyJB_zzI7lXn8rzAGe23. dan

 1. dan – Želja svakog hadžije je da dođe do Hadžerul-esveda (Crnog kamena) da stavi ruku na njega i da ga poljubi. To je jako teška misija, jer milioni hadžija imaju istu želju. Ibn Abbas je rekao: “Crni je kamen Allahova desnica na Zemlji kojom se rukuje sa Svojim robovima. Tako mi Onoga u čijoj ruci je Ibn Abbasova duša, nijedan musliman neće doviti pored njega, a da mu Allah neće dati ono što traži.“
 2. dan – Fascinantno je na koji način se održava čistoća u najsvetijoj džamiji na svijetu. Svakog trenutka se temeljno čisti neki dio džamije i nakon čišćenja se pod namiriše posebnom vrstom mirisa. Jako, jako prijatno… Tako je Ibrahim a.s. čistio ovu džamiju i ovi ljudi ga u stopi slijede: “I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Hram, rekli smo: – Ne smatraj Nama nikoga ravnim, i očisti ovaj Hram Moj za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati, i koji će molitvu obavljati.” (Hadždž, 26)

25. dan – Danas smo posjetili historijski muzej. Lijepih stvari se ima vidjeti. Od toga kako je Harem nekada izgledao, preko očuvanih ostataka stuba iz Kabe iz vremena ashaba, zatim staro platno Kabe zelene i crvene boje, stara vrata od Kabe, solarni arapski sahat i vaktija te novčići izvađeni sa dna Zemzem bunara.

 

 1. dan – Danas smo posjetili pećinu Seur, koja se nalazi na vrhu istoimenog brda. Visoko brdo, ali kada smo vidjeli jednu nanu kako se penje, nije nam moral dao da posustanemo. U ovoj pećini su se sklonili Poslanik a.s. i Ebu Bekr r.a. prilikom Hidžre, kada su mušrici došli do pećine, ali ih nisu ugledali. Taj trenutak je dijelio islam od uništenja, ali šta se dogodilo: „Ako ga vi ne pomognete, pa pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome: – Ne brini se, Allah je s nama!“ (Et-Tevba, 40)

 

 

 

 1. dan – Obavismo posljednji sabah namaz u haremu Kabe, zatim oprosni tavaf (sedam puta). Opet pomiješana osjećanja. Oči nam suze zbog rastanka sa voljenom Allahovom kućom, a uželjeli smo se našim porodicama i našem Sandžaku. Večeras sa jacije krećemo iz hotela ka aerodromu, InšaAllah.

 

 

 1. dan – Sarajevo, Novi Pazar – Stigli smo u Sarajevo ujutru i krenuli ka Pazaru. U Pazar smo stigli kasno navečer. Sve je prošlo na najljepši način, elhamdulillah. Dođe i ovom blagoslovljenom putovanju kraj. Porodica nas uzbuđeno dočeka, sa suputnicima se rastadosmo. Mnogo smo naučili i nadamo se da ćemo kao hadžije biti bolji ljudi. ŽELITE I VI OVAKVO PUTOVANJE? Prijavite se u Islamskoj zajednici.

 

Glas islama 294, strana 20-23, Reportaža, piše: Usame Zukorlić