ODRŽANA PROŠIRENA SJEDNICA MEŠIHATA

U četvrtak 28.02.2019. godine održana je proširena sjednica Mešihata Islamske zajednice u Srbiji kojoj su osim članova Mešihata prisustvovali rukovodioci ustanova te predsjednici i glavni imami medžlisa Islamske zajednice.

Tom prilikom, nakon iscrpne rasprave, usvojeni su izvještaji o radu ustanova i medžlisa Islamske zajednice u 2018. godini uz konstataciju da je protekla godina bila veoma uspješna, te da se u narednom periodu akcenat treba staviti na kvalitativno jačanje kadrova i uslova rada ustanova i medžlisa.

Nakon provedene procedure, za dekana Fakulteta za islamske studije izabran je aktuelni rukovodilac ove ustanove dr. Enver ef. Gicić.

Radi planiranja i realizovanja razvojnih projekata Islamske zajednice, na sjednici je donijeta odluka o osnivanju Ureda za statistiku i analitiku.

Također, odlučeno je da se raspiše konkurs za glavne imame u Novom Pazaru, Sjenici i Prijepolju.

Na sjednici su verifikovana i dva nova uvakufljenja zemljišta za izgradnju vjersko-prosvjetnih objekata u Ribariću i Župi kod Tutina.

Razmatrano je i više kadrovskih pitanja ustanova i službi Mešihata.

Informativna služba Mešihata