Održano redovno zasijedanje Sabora IZ-e u Srbiji


Na redovnom zasjedanju Sabora IZ-e u Srbiji, održanom 23.03.2019. godine, kojem su prisustvovali i članovi Mešihata, rukovodioci ustanova, te predsjednici i glavni imami medžlisa Islamske zajednice, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu organa, ustanova, službi i medžlisa Islamske zajednice, kao i završni račun Mešihata u 2018. godini i prijedlog budžeta za 2019. godinu.

Tom prilikom konstatovano je da je 2018. godina bila najuspješnija u dosadašnjem radu Mešihata na svim poljima, naročito u akciji prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra, organizaciji hadža i kurbanskoj akciji, te da je prema ostvarenim finansijskim rezultatima planiran za tekuću godinu i najveći budžet do sada.

Također, donijet je zaključak o osudi čelnika i predstavnika Uprave za vjerske poslove Republike Turske – Dijaneta zbog miješanja u unutarnje stvari Islamske zajednice u Srbiji i podrške aktivnostima paravjerske tvorevine u razbijanju jedinstva Islamske zajednice.

Sabor je najoštrije osudio zloupotrebu Bošnjačkog nacionalnog vijeća od strane njegovih čelnika u cilju direktne podrške i promocije paravjerskih struktura, čime je potvrđen kontinuitet učešća BNV-a u razbijanju jedinstva muslimana.

Sabor je također dao saglasnost povjereništvu za formiranje Medžlisa IZ-e Brodarevo.

Sabor Islamske zajednice je donio odluku da ova godina bude u znaku unapređenja kvaliteta na svim nivoima.

Informativna služba