HUTBA – dr. Rešad ef. Plojović u Pašinoj džamiji u Svojboru