Kurban-bajramska hutba predsjednika Mešihata muftije dr. Mevlud-ef. Dudića

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Vlasniku svega vidljivog i nevidljivog, Vladaru dana Sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega Veličanstvenog pomoć, milost i uputu tražimo.

Neka je salavat i selam na Muhameda, Alahovog miljenika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve iskrene sljedbenike islama do Sudnjega dana.

Poštovana braćo u islamu

Danas je Kurban bajram, jedan od dva velika islamska blagdana, koji s radošću i nadom dočekuju muslimani diljem islamskog svijeta, kao i mi ovdje u našem lijepom Sandžaku. U danima Bajrama, veli Božiji Poslanik, muslimani trebaju biti radosni i veseli, a bajramsku radost i sreću trebaju podijeliti sa porodicom, rodbinom i prijateljima.

Istovremeno, dok uživamo u blagodatima i ljepotama Bajrama, dok dijelimo i primamo bajramluke, svjedoci smo teškog stanja Islamskog ummeta, koje proživljava zadnjih godina i decenija na svom razvojnom putu, kako na Istoku tako i na Zapadu, tragajući za najboljim rješenjima na dobrobit svih muslimana. Na putu osvajanja istinske slobode, muslimani su položili i polažu ogromnu žrtvu i trud, a sve sa ciljem da budu originalni i autentični nosioci Allahovog emaneta na zemlji.

Dozvolite mi, uvažena braćo, da danas sa ovog mubarek mjesta, u ovom velikom danu, podijelim kur'anska prisjećanja na osnovne pouke i poruke kurbanske žrtve.

Ibrahimova a.s. iskrena požrtvovanost u ime Allaha dž.š. i Ismailova a.s. nepokolebljiva poslušnost i odlučnost da prihvati Božije naređenje, simboli su kurbanske žrtve koja približava čovjeka Božijoj milosti i zaštiti. I kada Ibrahim Halilullah reče:

Reci: „Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj i smrt moja, doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.“ (El En'am, 162)

Pouka Ibrahim pejgamberove žrtve je iskrenost nijeta, bezrezervna poslušnost svome Gospodaru, udjeljivanje u ime Allaha onoga što nam je najdraže i što je najkvalitetnije, kako časni Kur'an napominje:

O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili – kada ni vi sami nebiste to primili, osim zatvorenih očiju… (El Bekare, 267)

Pejgamberska žrtva u liku Ibrahima a.s. približila ga je svome Gospodaru do deredže Allahovog prijatelja – Halilullaha, za kojeg je vatra hladna i spasonosna, kako Kur'an svjedoči:

„O vatro“ –  rekosmo Mi – „postani  hladna i spas Ibrahimu.“ (El Enbija, 69)

Dakle, Ibrahim Pejgamber i sin mu Ismail, žrtvovali su ono najdraže kod čovjeka, Ibrahim a.s. svog voljenog sina, a Ismail svoj vlastiti život. Kur'an spominje ovo kazivanje riječima:

I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: „O sinko moj, u snu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš?“ – „O oče moj“ – reče – „onako kako ti se naređuje postupi, vidjećeš, ako Bog da, da ću sve izdržati.“

I njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi, Mi ga zovnusmo: „O Ibrahime, ti si se objavi u snu odazvao, a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine.“

To je zaista bilo pravo iskušenje, i kurbanom ga velikim iskupismo. (Es-Safat, 102-107)

Zapitajmo se, draga islamska braćo, na kakvu i koliku smo mi žrtvu spremni radi Allaha? Kakvi su naši kurbani – da li su jaki, stabilni i iskreni kao Ibrahimov a.s. kurban? Da li će nas prenijeti preko Sirat ćuprije, ili će pokleknuti? Da li, uistinu, volimo Svevišnjeg Allaha punim i čistim srcem? A Allahu, subhanehu ve te'ala, nije potrebno meso i krv naših kur'bana, kako Kur'an veli:

Do Allaha neće doprijeti meso njhovo i krv nihova, ali će mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša… (El Hadž, 37)

Dakle, iskrena vjera zahtijeva čistu i plemenitu žrtvu, koja ima kontinuitet još od sinova Adema a.s. Habila i Kabila i kao takva ostaje obaveza i emanet muslimana do Sudnjega dana. Kur'an ovaj događaj spominje u suri El Maide, pa kaže:

I ispričaj im o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kada su njih dvojica žrtvu (kurban) prenijeli, pa kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: „Sigurno ću te ubiti!“ „Allah prima samo od onih koji su dobri“ – reče on. (El Maiide, 27)

Kurban bajram se naziva i hadžijski bajram, jer hadžije danas upotpunjuju svoje hadžske obrede, obavljajući petu islamsku dužnost. Juče su se milioni hadžija sa cijele zemaljske kugle slijevale na brdo Arefat, mjesto spoznaje, mjesto iskrenih dova i vjerničkih suza, učeći telbije – Lebbejkelahumme lebbejk – Odazivam ti se Bože, odazivam – oživljavajući sunet i tradiciju velikih Božijih poslanika Ibrahima, Ismaila i Muhamada, salavatullahi alejhim edžmein. Sa njima su bili na mubarek mjestima i naši hadžije iz Sandžaka, naši ambasadori islama. Molim Uzvišenog Allaha da im ukabuli hadž, očisti ih od grijeha, podari im dobro zdravlje, te da se hairli vrate svojim porodicama i svojim najmilijima.

Cijenjeni bajramski skupe

Bajram je prilika da kroz pravilno razumijevanje i poimanje kurbanske žrtve podsjetim sebe i vas na obaveze prema sebi, porodici, zajednici i Uzvišenom Bogu. Ibrahimov a.s. put žrtve i njegovo pregalaštvo na Božijem putu trebaju biti naša stalna inspiracija ka vlastitoj obnovi i podsticaju na koristan rad, odgovornost, natjecanje u dobru i čestitosti, a sprečavanju zla i neprijateljstva, kako u svojoj porodici, tako i u široj zajednici i društvu. Mudri Kur'an poručuje:

Potpomažite se u dobročinstvu i čestitosti, a nemojjte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu. Allaha se bojte, On je taj koji žestoko kažnjava. (El Maide, 2)

Poštovana braćo

Pokažimo spremnost da ljudima pomažemo svugdje i na svakom koraku. Čovjek u liku našeg roditelja, supružnika, sina ili kćeri, naše rodbine, naših komšija i džematlija, naš je najveći emanet. Obaveza sviju nas muslimana, a posebno uleme i predvodnika islama, jeste da otvore vrata ljudima i pitaju ih šta mogu uraditi za njih. Koji su njihovi konkretni problemi i ponuditi im direktna rješenja. Kaže Allahov Poslanik s.a.v.s.: Olakšavajte a ne otežavajte, širite među ljudima pouzdanje a nemojte ih tjerati od dobra. (El Buhari)

Trebamo pokaziti razumijevanje za ljudske potrebe na mudar i prihvatljiv način, otvarajući duše i srca jedni drugima. To posebno važi za bajramske dane kada siromašni, bolesni, prognani, jetimi i muhadžiri, traže ruku spasa i riječi utjehe i nade. Kur'an upozorava Resulullaha a.s. riječima:

Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine… (Ali Imran, 159)

Poslušajmo riječi pravednog halife Omera r.a. koje je uputio svom namjesniku Ebu Musau El Eš'ariju upozoravajući ga na preuzetu odgovornost namjesnika: Prebroj bolesnike među ljudma i prisustvuj dženazama muslimana. Otvori ljudima svoja vrata i direktno rješavaj njihove probleme, jer si ti jedan od njih, samo što je tebe Allah odabrao za nošenje većeg i težeg tereta.

Ove godine Kurban bajram nam je došao u vrele avgustovske dane kada su većina naše braće iz dijaspore na godišnjima odmorima, tako da mogu u krugu svojih najmilijih, u svom zavičaju, provesti ove mubarek bajramske dane. Koristim priliku sa ovog časnog mjesta da se svima vama, cijenjena dijasporo, najsrdačnije zahvalim na trudu i zahmetu koji činite da sačuvate svoju vjeru, tradiciju i kulturu koje prepoznajemo kao bošnjački identitet. Pred vama je veliki izazov na koji Allahov Poslanik podsjeća govoreći: Doći će vrijeme kada će vjeru biti teško očuvati kao žeravicu na dlanu – ako je ispustiš ugasit će se, ali ako je zadržiš pržit će te. (Ettermizi, Ahmed, Ibn Hibban)

Vi se, cijenjena braćo, živeći i radeći u tuđoj zemllji, nalazite na raskršću puteva, između integracije, izolacije ili asimilacije. Izaberite integraciju poštujući pozitivne zakone i tekovine zemalja u koje vas je nafaka odvela, ali istovremeno ne zaboravite ko ste i šta ste – da ste muslimani, Bošnjaci, koji imate svoju maticu, svoj toprak, svoj bosanski jezik, svoju Islamsku zajednicu sa svim institucijama i ustanovama. Vi niste narod bez korijena i identiteta. Vi niste zaboravili nas ovdje u Sandžaku i u ovoj zemlji kada je bilo najteže i zadužili ste nas i obavezali da i mi vas u dijaspori ne zaboravimo. Molim Dragog Allaha da vas i vaše porodice nagradi svakim hajrom za ono što ulažete na Božijem Putu

Islamska braćo

Dani Bajrama su dani vjere, a ne israfluka i raskalašenosti; dani radosti i vedrih lica, a ne tuge i namrgođenosti; dani tekbira – veličanja i spominjanja Allaha dž.š, a ne dani muzičkih koncerata i festivala; dani istinske radosti vjernika zbog kurbana koji prinosimo u ime Sveopćeg Dobročinitelja. Bilježi Ibn Madže da je Božiji Poslanik a.s. rekao: Nema Allahu dražeg djela koji čovjek može učiniti na dan Bajrama od puštanja krvi kurbana. Kurban će na Sudnjem danu doći sa svojim rogovima, papcima i runom. Kurbanska krv stigne do Allaha prije nego što padne na zemlju. Zato se i vi radujte kurbanu.

Allahu naš, molimo te Tvojim velikim imenima kojima si Sebe nazvao u Svojoj knjizi, pomozi islam i muslimane u cijelome svijetu od Mašrika do Magriba, podari opskrbu siromašnima, daruj zdravlje bolesnima, razveseli oči jetima, podari slobodu potlačenima i poniženima.

Gospodaru naš, osnaži našu ulemu znanjem i doslednošću, naše prvake mudrošću i hrabrošću, naše očeve i majke okiti islamskim ahlakom, a našu djecu naputi ka poslušnosti i poštovanju te da se natječu u dobru i čestitosti, ja Rabbel alemin.

Draga islamska braćo, Vama i vašim porodicama, rodbini i prijateljima, te ostalim pripadnicima islama mubareklišem nastupajuće dane Kurban bajrama sa željom da ga provedete u miru, rahatluku, ličnoj i porodičnoj sreći i Božijem raziluku.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN