HUTBA – Muftija sandžački hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Ahmed Vojvoda džamija, 16.08.2019.