Muftija Zukorlić u Sarajevu: Sa drugačijim reisu-l-ulemom Sarajevo može biti lider islama u Evropi    

Predstavljanje svog programa za reisu-l-ulemu muftija dr. Muamer-ef. Zukorlić nastavio je 03.10.2019. godine u Sarajevu.

Muftija je na samom početku posebno istakao da su Bošnjaci kao nikada do sada pokazali zrelost da u jednoj bratskoj atmosferi dočekaju i omoguće kandidatima da govore o svom programu. Velika čast je, neovisno o konačnom ishodu, biti jedan od kandidata za ovu, kako je okarakterisao, najčasniju poziciju.

„Moji stavovi nisu nikakva novina za sve one koji prate medije. Oni su iskreni i već svima dobro poznati, jer sam ih uvijek javno iznosio, pa zato nisam ovdje da bih vam se predstavljao već, prije svega, da potvrdim i pokažem ozbiljnost moje percepcije same kandidature za reisu-l-ulemu i na kraju da vas, kao biračko tijelo, uvažim svojom posjetom i time pokažem koliko ozbiljno doživljavam ovaj izborni proces i vašu ulogu koja vam je dodijeljena da po svojoj svijesti i savjesti 12. oktobra svojim glasom i izaberete“ – kazao je muftija Zukorlić.

Ono što je, ističe Muftija, ranije bio običaj jeste činjenica da su se novim strukturama pravili i određeni nagli zaokreti i promjene što, smatra on, ne bi trebalo da bude praksa.

„Promjenom režima upravljanja Islamskom zajednicom ne mogu se i ne bi smjeli očekivati neki nagli zaokreti i zato je to uvijek važno da bude zajednica kontinuiteta. S druge strane, to je zajednica koja je u ovoj formi sekularnog ambijenta već sa stoljećem i po svoje tradicije, tako da je jako važno da i ta pozitivna iskustva koja su nam se nagomilala tokom tog perioda također nastavimo graditi, što je veoma bitna činjenica koju treba uvažavati. Mislim da je u prethodnim godinama bilo određenih manjkavosti na tu temu“ – dodao je muftija dr. Muamer-ef. Zukorlić.

Fenomen i ideja slobode nemaju cijenu, te je ona jedno od glavnih načela programa muftije Zukorlića.

„Slobodu smatram osnovnom ljudskom, civilizacijskom, kulturnom, a na koncu i samom vjerskom vrijednošću. U snopu svih tema, ona o slobodi je jedna od najbitnijih“ – kazao je Muftija.

Pitanje edukacije, hutbi i vazova neizostavan je faktor.

„Naša praksa i istraživanja su pokazala da tamo gdje je bila slaba da'va u pogledu kvalitetnih predavanja, neposredne komunikacije sa vjernicima ili potencijalnim vjernicima, ostavljao se prostor za instalaciju paradžemata, parasistema, odnosno alternativnih misija“ – smatra on.

Aktivnije, navodi Muftija, treba poraditi na afirmaciji žene u Islamskoj zajednici, te omladine, gdje je ipak, poručuje, viđen određeni pomak, ali je svakako potrebno pojačati dinamiku rada Islamske zajednice.

„Reisu-l-ulema je predvodnik, ali isto tako i glasnogovornik Islamske zajednice. Zato, po mom mišljenju, reisu-l-ulema treba da bude i glasniji i više govornik zbog izazova u kojem se nalazimo“ – kazao je on.

Sa drugačijim reisu-l-ulemom Sarajevo može biti lider islama u Evropi, istakao je Muftija.

„Smatram da bi vođstvu Islamske zajednice trebalo svježine, pogotovu za nove izazove. Reisu-l-ulema je glavni bajraktar. Imamo redukciju predstavljanja Islamske zajednice na međunarodnom planu. To mnogi misle da je dobro, a ja mislim da nije dobro. Ovo je zajednica koja se nalazi na veoma geopolitički i geostrateški važnoj tački. Preko ovog prostora se prelamaju razni interesi velikih regionalnih i međunarodnih centara moći. Ne smijemo tu biti posmatrači i samo objekat. Zato moramo imati veoma aktivno prisustvo na svim važnim događajima i u islamskom svijetu“ – rekao je muftija dr. Muamer-ef. Zukorlić.

Bilo je riječi i o odvajanju djelovanja Islamske zajednice od politike, procesu zaustavljanja birokratizacije, te o boljem statusu za sve bivše imame, glavne imame, muftije i reisu-l-uleme.

Što se tiče aktualnog poglavara Islamske zajednice, muftija Zukorlić je istakao da lično ima izuzetno dobro mišljenje o njemu, te da ga jako cijeni kao čovjeka, muslimana i reisu-l-ulemu.

SANA – Hamza Škrijelj

FOTO: SANA