Muftija sandžački hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Sinan-begova džamija