Održano savjetovanje imama

U subotu 29.02.2020. godine u organizaciji Vjersko-prosvjetne službe Mešihata IZ-e u Srbiji u Velikoj sali Mešihata upriličeno je savjetovanje na temu “Značaj džume i uloga hutbe”, kojem su prisustvovali imami sa prostora Sandžaka, kao i Muftijstva beogradsko-novosadskog.
Na početku savjetovanja prisutnima se u ime organizatora obratio rukovodilac Vjersko-prosvjetne sluzbe dr. Rešad ef. Plojović, a potom je zvanično otvoreno obraćanjem predsjednika Mešihata muftije dr. Mevlud ef. Dudića, koji je govorio o aktuelnosti današnjih hutbi i liku hatiba.
Savjetovanje je održano u dvije sesije, gdje su u prvoj referate imali: predsjednik Mešihata sa spomenutom temom, dekan FIS-a dr. Enver ef. Gicić sa temom: “Džumanske nafile između sunneta i adeta”, dr. Jahja Fehratović, sa temom: “Jezičko-stilsko umijeće kreiranje govora”, dr. Mustafa ef. Fetić: “Pedagoški aspekt hutbe”, te dr. Rešad ef. Plojović sa temom: “Hutba – najvažniji medij Islamske zajednice”.
U drugoj sesiji referate su imali glavni imami i to: Medžlisa IZ-e Novi Pazar dr. Enver ef. Omerović sa temom “Osobine uspješnog hatiba”; Medžlisa IZ-e Prijepolje Aref ef. Duraković sa temon ”Kako pripremiti hutbu”; Medžlisa IZ-e Priboj Harun ef. Eminagić sa temom ”Koliko su nam hutbe produktivne”; Medžlisa IZ-e Sjenica Berin ef. Ljajić sa temom “Sadržaj hutbe”, te mr. Asmir ef. Crnovršanin koji je imao izlaganje na temu ”Nafile nakon džumanskog farza u hanefijskom mezhebu”. Nakon podnijetih referata u prvoj i drugoj sesiji prisutni imami su imali priliku da se u formi analize, prijedloga ili kritike osvrnu na delegirane teme, tako da je savjetovanje okončano konstatacijom da se sa ovakvim susretima imama i aktueliziranjem važnih tema treba nastaviti. Također, predloženo je Mešihatu da se tokom godine upriliči niz sličnih manifestacija gdje će se prisustvo imama vrjednovati izdavanjem sertifikata kojima će jačati svoju poziciju u Zajednici. Predloženo je Mešihatu da se formira ulemansko tijelo koje će razmotriti aktuelno stanje po pitanju načina obavljanja džume, posebno broja rekata nafile nakon džumaskog farza, zikra i zajedničke dove.