Medžlis izražava zadovoljstvo zbog izgradnje berbernice porodici Dugopoljac i vraćanja vakufske parcele

Medžlis Islamske zajednice Novi Pazar izražava zadovoljstvo i zahvalnost zbog činjenice da je Gradska uprava Novi Pazar preuzela na sebe izgradnju poslovnog prostora za potrebe berbernice  Ramiza Dugopoljca i time doprinijela vraćanju vakufske parcele Islamskoj zajednici u haremu Arap džamije.

Vjerujemo da će političko rukovodstvo Grada Novog Pazara nastaviti sa podrškom vraćanju vakufske imovine i rješavanju brojnih nagomilanih problema vezanih za vakufsku imovinu i Islamsku zajednicu.

Informativna služba Medžlisa