Odluka Mešihata IZ-e u Srbiji

Imajući u vidu aktuelnu situaciju i preporuke nadležnih državnih stručnih tijela o potrebi poštovanja preventivnih mjera u cilju zaštite od zaraze i njenog širenja, te očuvanja zdravlja i života ljudi, Mešihat Islamske zajednice je donio

O D L U K U

1.      Da se, u cilju što kraćeg zadržavanja ljudi u džamiji, obavljanje sabah namaza u džematu na dan Bajrama, nedjelja 24. maj 2020. godine, izvrši odmah po nastupanju namaskog vremena (to jest da se klanja rani sabah).

2.      Da se, u cilju izbjegavanja dugog masovnog zadržavanja ljudi u džamiji, u vremenu između sabahskog i bajram namaza ne održavaju predavanja niti prigodni programi.

3.      Da dolazak džemata na bajram namaz bude 10-15 minuta prije nastupanja vremena obavljanja bajram namaza.

4.      Da svaki džematlija koji dođe u džamiju radi obavljanja bajram namaza, u cilju zaštite sebe i drugih, obavezno sa sobom donese svoju sedžadu na kojoj će klanjati.

5.      Mešihat Islamske zajednice preporučuje vjernicima da se ovoga Bajrama, zbog svih prethodno spomenutih okolnosti, izbjegnu masovni fizički kontakti i rukovanja prilikom čestitanja, kao i masovni tradicionalni bajramski zijareti, te da se ograniče na krug uže rodbine.

Mešihat Islamske zajednice