Mešihat donirao dva aparata za kiseonik ambulanti u Ribariću

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji je za kratko vrijeme realizirao i drugu donaciju ambulanti u Ribariću.
Imajući u vidu slabu opremljenost ove ambulante u vrijeme pandemije korona virusa, Mešihat je donirao sredstva za nabavku dva aparata sa kiseonikom koju je, 06.07.2020. godine, dr Raifu Sinanoviću uručio ribarićki imam Muzafer ef. Izberović.