Dr. Rešad ef. Plojović o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u Sandžaku