Obavještenje Mešihata

Mešihat Islamske zajednice u Srbiji obavještava džemate, udruženja i organizacije u dijaspori da spiskove uplatilaca kurbana mogu poslati najdalje do 30. jula kako bi se na vrijeme organizirala kurbanska akcija.