Obavještenje Mešihata

 

O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani vjernici
Imajući u vidu veoma tešku epidemiološku situaciju na prostoru Sandžaka i Srbije, čiji je bilans u periodu 21. jun – 21. jul 2020. godine porast broja smrtnih slučajeva u Sandžaku tri do četiri puta u odnosu na isti period prošle godine, kao i činjenicu da je još uvijek veliki broj zaraženih korona virusom, od kojih se neki liječe u bolnicama, a značajan broj u kućnim uslovima, te da je ozbiljan broj onih koji ne poštuju mjere samozaštite i zaštite drugih, Mešihat Islamske zajednice potvrđuje odluku  od 4. jula tekuće godine o zatvaranju džamija, tako da se bajrama namaz, kao ni džuma namaz prvog dana Bajrama neće klanjati u džamijama na prostoru Islamske zajednice u Srbiji.

Ova odluka ima za cilj očuvanje zdravlja i života ljudi, što je osnovni princip vjere islama.

Očekujući razumijevanje, molimo Uzvišenog Allaha da nam se smiluje, popravi naše stanje, zaštiti od zaraze, izliječi naše bolesne, a umrlima podari Džennet. Amin.

Mešihat Islamske zajednice