CHR Hajrat uručio donacije školama u Prijepolju

Početkom školske godine Centar za humanitarni rad Hajrat uručio je donacije za nekoliko osnovnih i srednjih škola u Prijepolju.
Za dvije škole: O.Š. Dušan Tomašević Ćirko i srednju Tehničku školu uručene su donacije u vidu maski, beskontaktnih toplomjera i sredstava za dezinfekciju, dok su za dvije škole: O.Š. Mihajlo Baković i prijepoljsku Gimnaziju uručena sredstva za dezinfekciju.
Donacije su uručene posredstvom koordinatora Hajrata za Prijepolje Alena Durakovića i vjeroučitelja angažiranih u spomenutim školama.