Kamen temeljac za odjeljenje Škole Kur'ana Časnog i vrtića “Reuda” u Jošanici