Druga ramazanska hutba: Mjesec magfireta

Hvala Allahu Uzvišenom na nimetu imana, na bereketu islama, na ljepoti ramazana, na daru posta i na radosti iftara!
Hvala Milostivom Dobročinitelju koji je preko svog Miljenika Muhammeda, a.s., objavio Kur'an u mjesecu ramazanu, da bude uputa čovječanstvu i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra od zla.
Poštovana braćo,
U jedanaestom smo danu mjecesa ramazana, a to znači da je iza nas prva trećina ovog blagoslovljenog mjeseca, koja je protekla u znaku Allahove milosti koju je spustio na sve ljude, a koje su svjesni samo iskreni vjernici, koji tu Božiju milost žele, nastojeći je zaslužiti svojom pokornošću Uzvišenom Allahu, kroz ibadete posta, namaza, učenja Kur'ana, zekata, sadake, dove, dobročinstva, itd.
Na početku smo druge trećine mubarek ramazana, u kojoj naš Gospodar nudi svim ljudima oprost od grijeha i oslobađanje njihovih pleća od teškog bremena koje grijesi predstavljaju za čovjeka.
Uzvišeni Allah kaže: „Reci: – O robovi Moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i Milostiv je! (Ez-Zumer, 53)
Griješenje, nemar i zaborav svojstveni su svakom čovjeku, to potvrđuju i riječi Allahovog Poslanika a.s., koji kaže:„Svaki čovjek je grješnik, a najbolji od grješnika jesu oni koji se redovno kaju.” (Tirmizi)
Milost Uzvišenog Allaha je velika kada je tom lahkoumnom i nemarnom stvorenju ostavio vrata tevbe i oprosta otvorenim sve do smrtnog trenutka. Uzvišeni kaže: „Allah prima pokajanje od onih koji učine grijeh iz lahkomislenosti, a potom se ubrzo pokaju; njima će Allah oprostiti. A Allah sve zna i mudar je. Uzaludno je kajanje onih koji čine hrđava djela i koji kada im se smrt približi govore: „sad se zaista kajem“! (En-Nisa 17-18.)
Da nije ove velike Allahove milosti i oprosta, doista bi život čovjeka bio težak, njegova nada u Allahovu milost i oprost bila bi prekinuta.
Znaj čovječe, ma koliko i kakvih grijeha imao, da je Allahova milost veća od Njegove srdžbe i da će ti ih On oprostiti, ukoliko prekineš sa griješenjem, iskreno se pokaješ, padneš na sedždu svome Gospodaru, zamoliš Ga za oprost i nakon toga nastojiš što više dobra učiniti.
Allahov Poslanik, a.s., najodabraniji od ljudi, kojeg je Uzvišeni poslao čovječanstvu iz Svoje milosti, zaštitio od grijeha i zagarantovao mu dženet je redovno i svakodnevno molio Allaha za oprost, kazavši:“O ljudi, činite tevbu i istigfar Allahu, jer ja činim tevbu u jednom danu stotinu puta.“ (Muslim) Aiša r.a. prenosi da je Allahovo Poslanik a.s. noću klanjao toliko dugo, da bi mu pete počele pucati od dugog stajanja, pa ga je upitala: „zašto to radiš, Allahov Poslaniče, kad ti je Allah oprostio sve grijehe“?, a on odgovori: „pa zar da ne budem Allahu zahvalni rob“?! (Buhari, Muslim)

Mudrost ovih riječi Allahovog Poslanika i njegovih postupaka jeste da motiviše što više pripadnika svoga ummeta da se iskreno pokaju Allahu, dž.š.
Znajte braćo. Vrata oprosta su širom otvorena u ovoj trećini mjeseca ramazana i čekaju pokajnike, one koji traže oprost od svoga Gospodara, zbog toga svaki pametan vjernik strpljivo iščekuje ovu priliku i koristi je da se bremena grijeha natovarenih na svoja pleća tokom godine, između dva ramazana, oslobodi.
Poštovana braćo, danas želim ukazati na jedan važan uslov, bez kojeg nemožemo očekivati Allahovu milost i oprost prema nama. A to je koliko smo mi kao ljudi, Allahovi robovi, milostivi jedni prema drugima i spremni međusobno opraštati i preko naših hatara prelaziti. Upravo ova trećina mubarek Ramazana zahtijeva da ako želimo Allahov oprost moramo i mi jedni drugima oprostiti i halaliti međusobne uvrede i nepravdu, koji su potvrda naših ljudskih manjkavosti i slabosti imana, dok još zemljom hodimo.
Mnogobrojni Kur'anski ajeti podstiču vjernike na međusobno opraštanje, poput ajeta: ”A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa – i Allah prašta i samilostan je.” (Et-Tegabun, 14), ili u drugom ajetu: „…Neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah prašta i samilostan je.” (En-Nur, 22.)
Ibnul-Kajjim el-Dževzijje je rekao: ”Postoje grijesi koji su između tebe i Allaha i koje ne poznaje niko osim Allah, pa ako želiš da ti Allah oprosti te grijehe, onda ti oprosti grijehe i pogreške koje ljudi čine prema tebi, jer nagrada je srazmjerna djelu.”
Mejmun ibn Mihran imao je robinju koja mu je jednom prilikom donijela vruću čorbu, a onda se saplela i prolila je čorbu na njegovo krilo. U tom trenutku on ju je htio udariti, a ona mu je rekla: ”Sjeti se kur'anskih riječi: ”I oni koji se u srdžbi savlađuju.” (Ali Imran, 134) ”Učinio sam to”, odgovorio je Mejmun. Onda mu je ona rekla: ”Primijeni i nastavak ajeta: ”I koji ljudima opraštaju.” Na to je Mejmun rekao: ”Oprostio sam ti.” Robinja mu je ponovo rekla: ”Primijeni i riječi kojima se završava ajet: ”Zaista Allah voli dobročinitelje.” Mejmun je odgovorio: ”Učinio sam dobročinstvo prema tebi. Oslobađam te u ime Allaha.”
Međusobno opraštanje neprijateljstvo pretvara u prijateljstvo, a mržnju u ljubav, kao što Uzvišeni kaže: ”Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni.” (El-Fussilet, 34.-35.)
Poštovani vjernici, ramazan je mjesec ummeta našeg Poslanika, u kojem je Svom Poslaniku i iskrenim vjernicima darovao mnoge pobjede, od kojih izdvajamo pobjedu na Bedru 17. dana ramazana i oslobođenje Meke, koje se desilo 20. dana ovog mubarek mjeseca. To je mjesec lejletu-l-kadra i objave Kur'ana, mjesec intenzivnog ibadeta i i'tikafa, te s toga iskoristimo dane koji su pred nama, jer ramazanski dani prolaze i izmiču nam, oni nikoga ne čekaju. Budimo svjesni prolaznosti ramazana i naših života na dunjaluku. Našim redovnim obavljanjem namaza održavajmo i jačajmo našu vezu sa Gospodarem, koja će nas spriječiti od grijeha. Postom ojačajmo naš karakter, međusobnu ljubav, solidarnost, dobročinstvo, strpljivost i poboljšajmo naše zdravlje. Sadakatu-l-fitrom naš post očistimo. Sadakom ugasimo srdžbu Gospodara i tražimo lijek za naše duševne i tjelesne bolesti. Zekatom zahvalimo Gospodaru, osigurajmo naš imetak i zaslužimo Allahov blagoslov. Učenjem Kur'ana umirimo naša nemirna srca i osvijetlimo naše domove. Zikrom, istigfarom i dovom se priližimo našem Plemenitom Gospodaru, uvjereni da će nam On sve naše ibadete primiti i obećanu nagradu; Svoju milost, oprost i zaštitu od džehennema drovati.
Gospodaru naš, Ti Koji mnogo praštaš i voliš opraštanje, molimo te u ovom odabranom ramazanskom i džumanskom danu, smiluj nam se i oprosti naše grijehe. Podari nam snage da mi jedni drugima halalimo i oprostimo, te da međusobnu bratsku ljudbav i bliskost osjetimo.
Milostivi Allahu, zaštiti nas bolesti i iskušenja koja ne možemo podnijeti.

AMIN
Vjersko-prosvjetna služba