Treća ramazanska hutba

Poštovana braćo, u osamnaestom smo danu mjeseca Ramazana, a to znači da smo na pragu posljednje trećine ovog mubarek mjeseca, u kojoj Uzvišeni Allah nudi iskrenim vjernicima oslobođenje od vatre Džehennema i kazne u njemu. Iza nas je sedamnaesti dan, koji nas svake godine iznova podsjeća na veliku pobjedu na Bedru, koju je Allah Uzvišeni darovao Svom Miljeniku a.s. i njegovim iskrenim sljedbenicima kao ohrabrenje i radost, da bi svi ljudi do Sudnjeg dana shvatili da je Allahova pomoć i pobjeda blizu, da ona zavisi od Allahove milosti, a ne od snage i brojnosti, shodno riječima: „To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije – a pobjeda dolazi samo od Allaha, Silnog i Mudrog.“ (Ali Imran, 126) „Koliko je malobrojnih skupina, Allahovom voljom, pobijedilo mnogobrojne! Jer Allah je na strani strpljivih.“ (El-Bekare, 249)  

Pred nama je dvadeseti dan Ramazana, koji nas podsjeća i potvrđuje da Allah Uzvišeni nakon poteškoće i iskušenja, nakon nepokolebljivosti i strpljenja u podnošenju Allahove odredbe, daje olakšanje. U ovom danu se Muhammed a.s. sa svojim ashabima vratio u Meku kao oslobodilac i pobjednik, nakon što su ga iz nje mušrici protjerali. Dok je rušio 360 kipova postavljenih oko Kabe učio je kur'anski ajet: „I reci: – Došla je istina i propala laž! Doista će laž propasti.“ (El-Isra, 81)

Poštovani vjernici. Pred nama su dani i'tikafa i kadarska noć u kojoj je počelo objavljivanje Kur'an-i-Kerima. Blagoslovljena noć, vrednija od hiljadu mjeseci, u kojoj Uzvišeni Gospodar daje spas svima onima koji se Njemu obraćaju i od Njega oprost, pomoć i spas traže. 

Pred nama su dani koje muslimani širom svijeta, pa i mi Bošnjaci Sandžaka i šire, pored ibadeta posta, namaza, učenja Kur'ana, zikra i dove, koristimo za izdvajanje zekata na svoj imetak, čisteći ga i želeći blagoslov i zaštitu našeg Silnog Gospodara i davanje sadekatu-l-fitra, kako bi se naš post čist uzdigao prema Milostivom Gospodaru!

Uzvišeni Allah je na preko 30 mjesta u Kur'anu spomenuo zekat, od čega na 28 mjesta zajedno sa namazom, što ukazuje na važnost zekata u islamu i neraskidivu povezanost ova dva temelja naše čiste vjere, dini islama.

Postom u Ramazanu, uz redovni namaz, čistimo naše tijelo i jačamo našu dušu, a izdvajanjem zekata čistimo naše imetke; ali, u isto vrijeme, i naša srca od škrtosti, sebičnosti, oholosti i drugih negativnih osobina, štetnih za čovjeka i zajednicu u kojoj djeluje.

Druge godine po Hidžri Uzvišeni Allah dž.š. naređuje Muhammedu a.s. i kaže: „Uzmi iz imetaka njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš.“ (Et-Tewbe, 103)

Poslanik a.s. je poslušao naredbu Uzvišenog Gospodara i krenuo u primjenu ovog propisa. Pozvao je svoje ashabe da izdvajaju zekat i odredio sakupljače, čija je dužnost bila da obilaze vlasnike imetka, objašnjavaju im propise, obračunavaju i od njih uzimaju obavezni procenat zekata, kojeg su nakon toga donosili Allahovom Poslaniku a.s. da on sa njim raspolaže, to jest da ga on lično, svojom mubarek rukom, dijeli onima kojima po Allahovoj odredbi pripada. Tako je postupao sve do svoje smrti, a njegov sunnet su nastavili slijediti pravedni halife nakon toga, posebno Ebu Bekr, koji je bio spreman povesti vojsku i boriti se protiv onih koji su htjeli otkazati poslušnost i razdvojiti namaz i zekat. U tim prvim danima primjene propisa zekata nastao je i Bejtu-l-mal, centralna blagajna, u koju su se slijevala sva sredstva zekata, nakon čega su po procjeni vrhovnog autoriteta dijeljena kategorijama spomenutim u Kur'anu, shodno stanju i potrebama na terenu.

Zekat je od prvog dana njegovog propisivanja i praktične primjene u vrijeme Resulullaha a.s. bio institucionalni ibadet, koji je predstavljao temelj stabilnosti zajednice i važan resurs njenog prosperiteta. Širenje države nakon perioda pravednih halifa, brojni izazovi, podjele, udaljavanje vođstva muslimana od principa islama i njihovo odavanje grijehu uzrokovali su gubljenje povjerenja u njih, što je rezultiralo stavovima uleme iz kasnijeg vremena o neobaveznosti davanja zekata njima, ali i slabljenjem te iste zajednice, sve do momenta njenog potpunog kraha.

Poštovana braćo, svjedoci smo da naša ulema više od 50 godina pokušava propis zekata oživjeti i aktuelizirati, a  njegovo ubiranje i raspodjelu uskladiti sa praksom Allahovog Poslanika a.s.

Na tom putu postignut je veliki uspjeh, posebno u zadnjih 30 godina, jer je svijest vjernika o zekatu u stalnom porastu, oživljen je sunnet Resulullaha a.s. u primjeni ovog propisa. Posljedice toga su da je Zajednica stabilnija i jača, osnovane su brojne odgojno-obrazovne ustanove od Mekteba, preko Škole Kur'ana Časnog, Medrese sa svim svojim odjeljenjima u gradovima Sandžaka, do Islamskog fakulteta, u kojima se uči o Allahovoj vjeri, čiji su svršenici borci na Allahovom putu, koji se istinom bore protiv zablude i doprinose da svjetlo Allahove vjere sija na našim prostorima i širom svijeta. Sve one su važan faktor našeg opstanka i bolje budućnosti na ovim prostorima. Rezultat njihovog dosadašnjeg rada jeste podizanje vjerske svijesti, što se može vidjeti na svakom koraku, a to potvrđuju i ove naše džamije, kao i broj džematlija u njima. Pored odgoja i obrazovanja mladih, Zajednica je utemeljila i Centar za humanitarni rad, koji djeluje punih 25 godina, pomažući na razne načine svima kojima je pomoć potrebna, hraneći gladne i siromašne širom Sandžaka, gdje i tokom Ramazana na dnevnom nivou u sedam vakufskih kuhinja hranu koristi oko 2000 osoba, a to znači da će do kraja Ramazana biti podijeljeno preko 50.000 iftara.  

Sve prethodno, braćo, poznato je i onima koji ne žele da se svjetlo islama širi na našim prostorima, te stoga pokušavaju svojim djelovanjem, na različite načine, ugroziti rad Islamske zajednice, kako kroz otimanje vakufa, tako i kroz nelegalno paravjersko i humanitarno djelovanje, čime se nastoji izazvati smutnja i zbunjenost muslimana, razbiti institucionalno ubiranje i djelovanje, a zapravo u krajnjem urušiti Zajednica, koja u ovom trenutku predstavlja jedini bedem spasa za islam i vjernike na našim prostorima. Na tom putu združeno djeluju razni faktori i svako od nas toga mora biti svjestan i ne dozvoliti da bude izmanipulisan, te da na bilo koji način bude saučesnik u tome.  

Znajte braćo i budite sigurni da je ubiranje zekata institucionalni ibadet, poput džume namaza i ne može ga vršiti svako, već samo onaj ko je ovlašten, a to je vrhovni poglavar muslimana ili onaj na koga on prenese ovlasti sakupljanja. Bez legitimiteta sakupljača zekata i dekreta za džumanskog imama nema ni zekata ni džume. Poštovani vjernici, dobročinitelji, humanitarci, davaoci i sakupljači zekata, ne poigravajte se sa temeljom dini islama, jer njegovo neizvršenje ili pogrešno izdvajanje znači zanemarivanje dijela vjere, a razbijanje institucionalnog ubiranja kršenje sunneta Resulullaha a.s!  

Ovo je stav islamske uleme, a njemu se suprotstavljaju samo neodgovorni, zlonamjerni, pohlepni i neuki pojedinci i organizacije, koji na taj način žele umanjiti značaj i uticaj uređene Zajednice ili joj nanijeti štetu. Živimo u vremenu kada ne smijemo biti naivni niti neodgovorni, kada moramo graditi i jačati naše institucije, koje će se boriti u naše ime i štititi svakog pojedinca koji je ugrožen po bilo kojem osnovu.  

Allah Uzvišeni je pobjedu na Bedru i oslobođenje Meke darovao iskrenim vjernicima, koji su slijedili Allahovog Poslanika a.s., koji se nisu sporili, nisu se međusobno na frakcije i organizacije dijelili, nisu jedni druge napadali i jedni protiv drugih spletkarili, jer su znali da to vodi slabljenju i na kraju propasti. Bedr i Feth Meke poručuju nam da je snaga i pobjeda na strani kvaliteta, a ne kvantiteta. To znači da mi imamo šansu za opstanak i pobjedu samo ako smo iskreni vjernici, dobri ljudi, činimo i naređujemo dobro, odvraćamo od zla, držimo se istine i strpljivo podnosimo sva iskušenja borbe na Allahovom putu. Jedino u tom slučaju nam naši i neprijatelji vjere ne mogu nauditi, niti našu Zajednicu na njenom putu uspjeha i prosperiteta zaustaviti. I jedino tada možemo očekivati da će, kao što Allah dž.š. obećava u Kur'anu, istina pobijediti, a laž, ma koliko izgledala jaka ili moćna, propasti.

Zbog toga, uzmimo pouku i ne dozvolimo da se svjetlo islama na našim prostorima počne gasiti, jer bez obzira što sija punih 600 godina, ono može biti potpuno ugašeno, a primjer za to je Endelus, današnja Španija, gdje je svjetlo islama sijalo 800 godina i na kraju, zbog unutrašnjih podjela, frakcija, mržnje i smutnje potpuno ugašeno, a preostali muslimani silom pokršteni.

Uzvišeni Allahu, podari nam svijesti i snage da našu Zajednicu jačamo, čuvamo i sačuvamo. Daruj nam bereket u imetku i učini nas zahvalnim na Tvojim blagodatima. Milostivi Gospodaru, smiluj nam se u ovom mubarek mjesecu, oprosti nam grijehe, zaštiti nas od vatre džehennemske i daruj nam obećanu nagradu.

Amin

Dr. Rešad ef. Plojović, rukovodilac VP službe