Bajramska hutba predsjednika Mešihata muftije dr. Dudića

Hvala Allahu, Milostivom i Samilosnom, Plemenitom Darivatelju blagodati, koje ako bismo brojali ne bismo uspjeli pobrojati. Salevati i selami na Allahovog miljenika, pečata vjerovjesnika, našeg najljepšeg uzora i učitelja čovječanstva, Muhammeda a.s., njegovu čistu porodicu, ashabe, tabi'ine i sve časne i čestite vjernike i vjernice do Sudnjeg dana.

Poštovana braćo i sestre

Postili smo strpljivo i brojali dane mubarek mjeseca Ramazana i došli do njegovog kraja. Ramazan nas je napustio, otišao, a sa njim i njegov bereket i ljepota. Nema više radosti u iščekivanju iftara i sehura, nema teravija i noćnog namaza. Nema više mukabela i intenzivnog ibadeta, niti mogućnosti da za obavljeni sunet dobijemo nagradu farza, a za farz da nagrada bude uvećana do sedam stotina puta i više od toga onome kome Allah želi, osim posta, za koji je Uzvišeni Gospodar odredio posebnu nagradu, samo Njemu znanu. Poslanik a.s. nam je poručio: „Ko isposti Ramazan u pokornosti Allahu, iskreno vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni raniji grijesi.“ (Buhari)

Poštovani vjernici

Nastupio je Bajram i evo smo u njegovom prvom danu, na bajram namazu. Kod iskrenog vjernika dolazak Bajrama izaziva pomiješan osjećaj radosti i tuge. Radosti jer je došao trenutak dodjele nagrada od Uzvišenog Gospodara, koje smo, nadamo se, zaslužili svojim ibadetima u Ramazanu, našim postom, obavljanjem namaza, učenjem Kur'ana, istigfarom, dovama, sadakom, zekatom, iftarima, bogobojaznošću i ibadetom u kadarskoj noći.

U predaji koju prenosi Abdullah ibn Abbas r.a. Allahov Poslanik a.s. je rekao: – Na dan Bajrama meleki se spuste na Zemlju i dozivaju glasom koji čuju sva stvorenja osim ljudi i džina: „O Muhammedov ummete! Požurite u okrilje milosti vašega Gospodara Koji obilato nagrađuje i oprašta grijehe!“ A kada se na Bajram okupe u džamijama, Allah dž.š. kaže melekima: „O Moji meleki, znate li kakva je nagrada radniku koji uspješno završi svoj posao?“ Meleki odgovore: „Gospodaru naš, njemu kao nagrada pripada plata koju je zaslužio.“ Tada im Allah kaže: „Budite svjedoci da je nagrada za njihov namaz, post i ostale ibadete Moje zadovoljstvo i oprost. O robovi Moji, tražite od Mene, jer, tako Mi Moje veličine i uzvišenosti, nećete danas zatražiti ništa od ahiretske nagrade, a da vam neću dati. Nećete zatražiti ništa od dunjalučkih blagodati, a da neću biti blagonaklon prema vama. Tako mi Moje veličine i uzvišenosti, pokrit ću vam sramote i neću vas kazniti niti osramotiti. Vratite se kućama oprošteni od grijeha, jer vi ste zadovoljni sa Mnom kao Gospodarom i Ja sam sa vama zadovoljan.” (Ibn Hibban i Bejheki)

Vjernik je tužan zbog završetka Ramazana jer sa njegovim odlaskom i nastupanjem Bajrama gubimo sve one prilike i privilegije koje je Plemeniti Gospodar dao iskrenim vjernicima; Njegovu neizmjernu milost i oprost, priliku da sa našim malim trudom i djelima zaradimo mnogo kod našeg Stvoritelja; sputanost šejtana bez kojih je naš život i post u Ramazanu bio ugodan, pa smo mogli biti u njemu bolji nego što smo izvan Ramazana, koji jedva čekaju priliku da se oslobode i ponovo nas pokušaju udaljiti od Allaha, vratiti u grijehe i natovariti njima, a to se dešava sa istekom posljednjeg dana Ramazana, kada se šejtani puste iz okova i dobiju priliku nastaviti svoj posao.

Ramazan nas iznova podsjeća svake godine na Allahovu milost prema nama, da su Njegova vrata širom otvorena za sve ljude koji žele kroz ta vrata ući u okrilje svog Plemenitog Gospodara. Da Allah želi da nam pomogne i olakša da se oslobodimo bremena naših grijeha, da sretno živimo na dunjaluku, jer je grijeh kojeg činimo prema Allahu razlog naše nesreće i iskušenja koja preživljavamo. Ramazan nam poručuje da Allah želi da uspijemo na ovom i budućem svijetu, da je Allahova pomoć i snaga, kao i izvor sreće u našem ličnom i kolektivnom kvalitetu, a ne u kvantitetu.

Prolaznost Ramazana je opomena svima nama na prolaznost naših života na dunjaluku i sigurni povratak Gospodaru, za koji se moramo pripremati, bez obzira u kojoj smo životnoj dobi. Kao što se u Ramazanu trudimo biti dobri, iskreni, strpljivi, solidarni, pokorni Gospodaru i bogobojazni, isti takvi trebamo biti i izvan Ramazana, tokom našega života. Jer, kao što Ramazan brzo prođe i naš život na dunjaluku će brzo proći.

Dolazak Bajrama nakon Ramazana poruka je da nakon marljivog truda kojeg uložimo u Ramazanu dolazi dan dobijanja nagrada, olakšanje i radost, kao što će i nakon našeg ovosvjetskog života u strpljenju i pokornosti Allahu doći najveća radost i sreća za čovjeka, a to je uspjeh na Sudnjem danu – danu dodjele nagrade nakon proživljenja, susret sa našim Plemenitim Gospodarom i ulazak u Džennet.

Uvaženi džematlije

Ušli smo u Ramazan sa radošću zbog nekoliko realiziranih projekata obnove i izgradnje novih džamija i islamskih centara, ali i sa strahom za zdravlje, nas, naših članova porodice, prijatelja i sugrađana. Plašili smo se pogoršanja epidemiološke situacije i molili Allaha da nas sačuva zaraze i bolesti, da nas ne iskuša ponovnim zatvaranjem džamija. Danas svjedočimo da je Allah Milostivi naše dove ukabulio i džamije nam otvorenim ostavio, da se u njima napajamo čistom energijom imana. Ostavio nam je, bez obzira na brojnost onih koji su u proteklim danima prkosili Allahu i griješili, da nas snaga džamijskog saffa i namaza u džematu poveže i zbliži, očisti naša srca, da nas pouči da je sreća i spas u zajednici i jedinstvu, u bratskim odnosima, a da je izolacija, frakcionaštvo, međusobni napadi, svađe i podjele put koji vodi u poniženje i propast.

To je blagodat koje moramo biti svjesni, Uzvišenom Allahu neprestano zahvaljivati i truditi se da je ne izgubimo. Ramazan sa otvorenim džamijama i ibadeti koje smo intenzivno obavljali osvježili su nas i ulili snage da na putu pokornosti Gospodaru ustrajemo, uvjerili da onaj ko se na Allaha osloni i kod Njega zaštitu traži On mu je dovoljan Pomagač i Zaštitnik. Svjedoci smo i različitih otrovnih strijela koje su i tokom mubarek mjeseca neki na Islamsku zajednicu odapinjali, bez obzira na sve ono što je Zajednica učinila i danas čini.

Naš najveći grijeh, zbog kojeg nas napadaju, jeste što svoju slobodu nikome ne damo, jer ne priliči vjeri i vjernicima da budu robovi ili sluge nikome od ljudi mimo Allaha dž.š. To se kosi sa našim šehadetom i nespojivo je sa čistom vjerom. Naš grijeh je što dostojanstveno emanet vjere nosimo i njime nećemo da trgujemo. Što želimo upaliti svjetlo vjere i njime otjerati oblake mraka koji su se nadvili nad nama. Naš najveći grijeh jeste što želimo običnom čovjeku, našem dobrom muslimanu, pomoći da dostojanstveno živi sa svojom vjerom, u kući, na ulici, na poslu i na svakom drugom mjestu. Islamska zajednica i njena snaga, koju svi vi predstavljate, posebna je Allahova blagodat darovana ovom našem prostoru, čije plodove osjećaju svi ljudi, bez obzira da li to priznaju i riječima potvrđuju ili osporavaju i napadaju.

Probajte zamisliti kakav bi naš životni prostor i okruženje izgledali da nije naše Islamske zajednice i njenih ustanova. Naše Medrese koja punih trideset godina ovom kraju daje ulemu koja služi Uzvišenom Allahu i svom narodu. Kakav bi pomenuti prostor bio bez Fakultetqa za islamske studije, koji je obilježio dvadeset godina postojanja i koliko bi naših mladića i djevojaka dobilo priliku da se školuje izvan Sandžaka. Kakav bi bio pomenuti prostor da nije naše Izdavačke ustanove, koja više od dvadeset godina hrani gladne duše, željne čitanja, raznovrsnom vjerskom literaturom. Kakav bi izgledao Sandžak bez mektebskih ustanova Reuda i Vildan u kojima već dvadest pet godina prva znanja o vjeri stiču hiljade polaznika, naše djece. Kakav bi izgledao naš kraj bez Škole Kur'ana, zahvaljujući kojoj se Kur'an uči u skoro svakoj kući u Sandžaku i naših mladih hafiza čiji broj je skoro trideset.

Kakav bi život bio naših siromašnih i ugroženih porodica da nije našeg Centra za humanitarni rad Hajrat, njegovih sedam vakufskih kuhinja u kojima se redovno, svakodnevno, punih jedanaest godina, hrani oko 2000 korisnika, koji je pokrenuo ili podržao izgradnju više od 120 kuća muftačnima, podijelio stotine stipendija učenicima i studentima, koji pomaže bolesnima, jetimima, koji je tokom Ramazana podijelio više od 50.000 iftara i preko 3.000 humanitarnih paketa. Kakav bi bio medijski prostor i kako bi znali šta se dešava da nije Media centra Islamske zajednice, posredstvom kojeg možemo kazati istinu i učiniti je dostupnom svakome. Kakav bi vjerski život bio bez naše uleme, naših imama, koji dostojanstveno nose emanet vjere. I na kraju, kakav bi naš život izgledao bez jake institucije i njenih hrabrih i mudrih predvodnika, koja omogućava svakome od nas da u svim pomenutim aktivnostima učestvujemo, da vakufe branimo i obnavljamo, da džamije i islamske centre gradimo, da se u njima u ovom broju ponosno sastajemo, Allahu na sedždu padamo i Njemu zahvaljujemo.

Sve pomenuto i još mnogo toga treba nas natjerati na zaključak o važnosti očuvanja Islamske zajednice i podrške unapređenju njenog rada, jer sa njenim jačanjem mi kao narod i vjernici dobijamo priliku za budućnost i fizički opstanak na ovim prostorima.

Poštovana braćo i sestre

Ramazan je završen, ali nije završena potreba da nastavimo živjeti lekcije koje smo naučili tokom Ramazana i posta. Bogobojaznost je put kojim moramo nastaviti kretanje i nakon Ramazana. Pokornost Allahu i ibadeti izvor su naše snage, sreće i zadovoljstva. Strpljivost i odricanje ključ je našeg uspjeha. Zahvalnost je način očuvanja i unapređenja Allahovih blagodati. Međusobna solidarnost i dobročinstvo put je ka uspostavljanju harmonije i sklada u zajednici. A jedinstvo našeg saffa i povjerenje način je da očuvamo Zajednicu i dobijemo pravo na opstanak i bolju budućnost.

Danas smo u prvom danu mjeseca ševvala, a Allahov Poslanik a.s. nas poziva da u ovom mjesecu ispostimo šest dana. Ebu Ejub El-Ensari r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Ko isposti Ramazan i posti još šest dana u ševalu kao da je postio cijelo vrijeme (tj. cijelu godinu).“ (Muslim)

Uzvišeni Allahu, Ti koji Si nas častio brojnim blagodatima u Ramazanu, ne uskrati nam Svoju milost i blagodati nakon Ramazana. Očisti naša srca od mržnje i zavisti. Ojačaj saff naše Zajednice jedinstvom. Ukabuli naše ibadete i dove. Oprosti nam grijehe i sačuvaj poniženja na Sudnjem danu. Uputi nas i naše porodice na pravi put. Podari bolesnima zdravlje. Smiluj se našim umrlima i oprosti im grijehe. Daruj nam snage da na putu pokornosti Tebi ustrajemo i da se na tom putu ne pokolebamo. Pomozi muslimanima širom svijeta, posebno u Palestini i Jerusalimu, gdje je prva kibla muslimana. Snimci kojima smo svjedočili ovih dana uznemirujući su ne samo za muslimane u svijetu već i za sve one koji priželjkuju mir u Svetoj zemlji. Okupacija, otimanje imovine, progoni i ubijanja po vjerskoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi nemaju mjesta u svijetu kojeg trebamo ostaviti budućim generacijama. Mi muslimani naših prostora u ovim mubarek danima smo sa našom braćom u Palestini i svim obespravljenim ljudima.

Plemeniti Gospodaru, daruj nam obećanu nagradu danas i na Sudnjem danu. Uvedi nas Tvojom milošću u Džennet i počasti društvom sa Tvojim Miljenikom i dobrim vjernicima.

Amin ja Rabbe-l-a'lemin.

Poštovani vjernici, svima vama i članovima vaših porodica, svim muslimanima u Srbiji i Bošnjacima ma gdje bili, Bajram šerif mubarek olsun.

Da ga u zdravlju, radosti i pokornosti Gospodaru provedete.