Proučena hafiska dova Emini Zukorlić

U nedjelju 30.05.2021. godine, u Arap džamiji nakon podne namaza, promovirana je nova hafiza, Emina Zukorlić, od oca Enes-efendije i majke Remke Zukorlić (rođene Demirović), te proučena hafiska dova.

Nakon uvodne riječi direktora Škole Kur'ana Časnog hfz. Irfan ef. Malića, koji je istakao da je Emina 24. kandidat koji je hifz položio pred komisijom Mešihata, sedma hafiza iz ove plejade čuvara Allahove riječi i prva hafiza iz sandžačke dijaspore, mlada Emina proučila je zadnje tri kur'anake sure, Fatihu i početne ajete sure Bekare. Njena muhafiza bila je hfz. Šemsa Dacić Saračević.

Predsjednik Mešihata Islamske zajednice muftija dr. Mevlud ef. Dudić uručio je hafiznamu novoj hafizi, kao i priznanje Fondacije “Hifz Časnog Kur'ana” iz Sarajeva sa novčanom hedijom, nakon čega se obratio prisutnima.

U svom emotivnom govoru podsjetio je da je hafiza Emina, nedavna uspješna svršenica Novopazarske medrese, praunuka mula Emin ef. Zukorlića, poznatog alima iz Orlja, čiji su mnogi unuci svršenici medresa, pored ostalih, muftija akademik Muamer ef. Zukorlić i Enes ef. Zukorlić – Eminin otac, nekadašnji imam orljanske džamije i prvi imam džemata Fedžr u Minhenu, te da ono što je mula Emin zasijao prije 70 godina, shodno kur'anskom kazivanju, daje svoje plodove, mubareklišući ovaj uspjeh hafizinim roditeljima, bratstvu Zukorlića i cijeloj Islamskoj zajednici.