Dr. Rešad ef. Plojović: Na jedinstvo poziva samo onaj ko ima dovoljno samopouzdanja