SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom posljednjih istupa na društvenim mrežama, prozivki i prijetnji kojih nisu lišeni ni najveći autoriteti Islamske zajednice i njeni uposlenici, koje su danas kulminirale nasrtajem na službenika Mešihata dr. Admira Muratovića, šefa Ureda za obrazovanje, od strane Feha Biševca, Mešihat Islamske zajednice izražava zabrinutost i najoštriju osudu.

Mešihat Islamske zajednice poziva sve one koji sebe smatraju muslimanima vjernicima, dobronamjernim prema Islamskoj zajednici, te sve članove Zajednice, da prestanu sa javnim iznošenjem ili dijeljenjem paušalnih, zlonamjernih, neutemeljenih,  tendencioznih optužbi ili sumnji, koje se serviraju sa različitih strana, sa jasnim, nedobronamjernim ciljem prema Zajednici, te da prije istupanja u javnost provjere istinitost onoga što žele podijeliti sa drugima, jer se na taj način nanosi veća šteta Zajednici od koristi, bez obzira kakve bile namjere onih koji istupaju na društvenim mrežama.

Islamska zajednica ima svoju strukturu, organe i ustanove, svoje čelnike, funkcionere i uposlenike, članove, džematlije i aktiviste, koji su pozvani i obavezni da vode računa o Zajednici i štite njene interese i interese vjernika, što je i činjeno tokom historije, a posebno u zadnjih 15 godina, kada je jedna neodgovorna grupa, predvođena uticajnim političkim faktorima iz tog vremena, dala sebi za pravo da odlučuje kakva treba biti Zajednica, ko je podoban da je vodi, a ko nije, ko treba biti muftija, glavni imam, direktor itd., tako da je svako samoinicijativno istupanje pojedinaca ili grupa u tom pravcu, koje izlazi iz okvira Zajednice, neprihvatljivo i zlonamjerno, a njegove posljedice su jasne.

Islamska zajednica u Srbiji po svojoj misiji pripada svim muslimanima u zemlji i dijaspori, svim dobronamjernim vjernicima koji je doživljavaju svojom i dužna im je pružiti svu pažnju i dati mogućnost da ostvare svoja prava i obaveze u njoj, te da budu dio onoga što Islamska zajednica i njene ustanove čine, bez obzira na njihova lična mišljenja i politička opredjeljenja. Zvanični stavovi Islamske zajednice su oni koje javno iznose njeni čelnici, ili se objavljuju na zvaničnom sajtu Islamske zajednice, a nikako privatni stavovi ili mišljenja koje iznose pojedinci na društvenim mrežama, za koje Islamska zajednica ne prihvata odgovornost.

Islamska zajednica poziva nadležne državne organe, policiju i tužilaštvo da sve javne istupe pojedinaca, sa bilo koje strane, u kojima se vrijeđaju ljudi, iznose optužbe ili prijetnje na njihov račun, koje mogu ugroziti bezbjednost određenih pojedinaca i njihovih članova porodica, na vrijeme procesuiraju i adekvatno sancionušu, kako bi se izbjegle teške posljedice i uzimanje pravde u svoje ruke od strane onih koji se osjećaju ugroženim.

MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE