Predavanje – hfz. Esad ef. Mahmutović, Kazivanje o Vjerovjesnicima – Ibrahim a.s. VII dio