Hutba – msc. Tarik ef. Abdul Khalik, Ljubav je u pozdravu, selamu 10. 3. 2023.