Kamen temeljac za izgradnju Islamskog centra u Velikoj Župi