Ramazan mjesec temeljnih ibadeta

Poštovani džematlije

Ramazan je vrijeme izvršavanja najvažnijih ibadeta naše čiste vjere, kako onih tjelesnih tako i imovinskih. U njemu potvrđujemo istinitost našeg šehadeta kroz pokornost Gospodaru, iskreno vjerovanje, ali i ljubav prema Poslaniku a.s. U Ramazanu obavljamo propisane namaze, uz teraviju i noćni namaz. U njemu se odričemo hrane, pića i udovoljavanja strastima, pokazujući našu pokornost Uzvišenom Stvoritelju, Koji nam je ramazanski post obaveznim učinio. U ovom blagoslovljenom mjesecu, uz zahvalnost Plemenitom Gospodaru na blagodatima, zekat i sadaku dijelimo, čisteći naše imetke i post, očekujući da nam oni budu zalog kod Uzvišenog da naš post ukabuli, a naše imetke očisti, sačuva, bereketom ispuni i uveća. Jednom riječju, u mjesecu Ramazanu zastupljeni su svi temeljni propisi islama, osim hadža, koji slijedi dva mjeseca nakon Ramazana, za koji Allaha molimo da nam pomogne i omogući da ga nesmetano obavljamo.

Cijenjena braćo. Pred nama je sedamnaesti dan Ramazana, a večeras smo u Bedranskoj noći, koja nas svake godine iznova podsjeća na veliku pobjedu na Bedru, koju je Allah Uzvišeni darovao Svom Miljeniku a.s. i njegovim ashabima kao ohrabrenje i radost, da bi svi ljudi do Sudnjeg dana shvatili da je Allahova pomoć i pobjeda blizu, da ona zavisi od Allahove milosti, a ne od snage i brojnosti, shodno riječima Uzvišenog: „To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije – a pobjeda dolazi samo od Allaha, Silnog i Mudrog“ (Ali Imran, 126) i „Koliko je malobrojnih skupina, Allahovom voljom, pobijedilo mnogobrojne! Jer Allah je na strani strpljivih.“ (El-Bekare, 249)

Pred nama je i dvadeseti dan Ramazana, koji nas podsjeća i potvrđuje da Allah Uzvišeni nakon poteškoće i iskušenja, poslije nepokolebljivosti i strpljenja u podnošenju Allahove odredbe, daje olakšanje. U ovom danu se Muhammed a.s. sa svojim ashabima vratio u Meku kao oslobodilac i pobjednik, nakon što su ga iz nje mušrici protjerali. Dok je rušio kipove postavljene oko Kabe, učio je kur'anski ajet: „I reci: – Došla je istina i propala laž! Doista će laž propasti.“ (El-Isra, 81)

Pred nama su i dani i'tikafa i Kadarska noć u kojoj je počelo objavljivanje Kur'an-i-Kerima. Blagoslovljena noć, vrjednija od hiljadu mjeseci, u kojoj Uzvišeni Gospodar daje spas svima onima koji se Njemu obraćaju i od Njega oprost, pomoć i spas traže.

Poštovana braćo.  U današnjoj hutbi govorit ćemo o posebnoj vrsti ibadeta – zekatu i sadekatu-l-fitru, koji se u islamskom učenju označavaju kao imovinski ibadeti, čija je svrha čišćenje posta i imetka, a u suštini čišćenje ljudske duše. Uzvišeni Allah je na preko 30 mjesta u Kur'anu spomenuo zekat, od čega na 28 mjesta zajedno sa namazom, što ukazuje na važnost zekata u islamu i neraskidivu povezanost ova dva temelja naše čiste vjere, dini islama.

Glavni smisao zekata jeste praktično iskazivanje zahvalnosti Allahu na blagodati imetka i potvrđivanje pripadnosti muslimanskoj zajednici. Ibadetom zekata duša vjernika liječi se od škrtosti, sebičnosti i pohlepe za prolaznim dunjalučkim dobrima, a imovina se njime čisti, štiti i uvećava. Svevišnji Allah kaže: „Uzmi iz imovine njihove zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš.“ (Et-Tevba, 103)

Poslanik a.s. je rekao: „Kada izdvojiš zekat iz svog imetka, štitiš ga i odstranjuješ iz njega ono što je po tebe zlo u njemu.“ (Hakim). Također je rekao: „Osigurajte svoj imetak davanjem zekata.“ (Ebu Davud)

S druge strane, Kur’an i Sunnet oštro upozoravaju one koji ne izvršavaju ovu obavezu. U suri Et-Tevbe Svevišnji kaže: „Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne dijele ih na Allahovom putu – navijesti bolnu patnju. Na dan kada se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. – Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali.“ (34-35)

Od Enesa ibn Malika prenosi se da je neki čovjek došao Poslaniku a.s. i rekao mu: „O Božiji Poslaniče, ja posjedujem veliki imetak, a imam brojnu porodicu i rodbinu, pa me uputi kako da postupam sa tom imovinom?“ Poslanik s.a.v.s. je rekao: „Izdvoji zekat iz tvog imetka jer se time on čisti. Pazi svoju rodbinu i ne zaboravi pravo siromašnog i komšije!” (Ahmed) U citiranom hadisu Poslanik a.s. je jasno razdvojio između obaveze izdvajanja zekata i obaveze pomaganja rodbine i sirotinje putem obične sadake.

Od momenta propisivanja zekata, druge godine po Hidžri, Allahov Poslanik a.s. je kao predvodnik zajednice muslimana, po Allahovoj jasnoj naredbi izraženoj u prethodnom kur'anskom ajetu, preuzeo na sebe organizaciju prikupljanja zekata u Bejtul-mal (centralnu blagajnu), a potom vršio njegovu raspodjelu kategorijama korisnika spomenutim u šezdesetom ajetu sure Et-Tevbe, čime je jasno pokazao da je prikupljanje i raspodjela zekata obaveza i pravo predvodnika organizirane zajednice, u čemu nije bilo razilaženja među prvim generacijama ummeta i njihovom ulemom.

Na važnost organiziranog prikupljanja zekata u Bejtul-mal ukazuje primjer prvog halife Ebu Bekra, koji je odlučno odbacio argumente nekih plemenskih prvaka nakon smrti Allahovog Poslanika a.s. da će se držati obaveze klanjanja namaza, ali ne i obaveze izdvajanja zekata u Bejtul-mal, jer je ta obaveza, prema njihovom shvatanju, billa vezana isključivo za Poslanika a.s. Odgovor pravednog halife Ebu Bekra, poznatog po blagosti, šokirao je mnoge, pa čak i strogog Omera r.a., jer je glasio: „Tako mi Allaha, borit ću se protiv onoga ko napravi razliku između namaza i zekata. Borit ću se protiv svakog ko odbije izdvajanje zekata koje je činio u vrijeme Poslanika.”

Na temelju jasnog imperativa Kur'ana, Poslanikovog sunneta, prakse hulefai rašidina i uleme iz najbolje generacije muslimana, kako je navedeno, jasno je da je islamska vlast, odnosno organizirana Islamska zajednica na određenom prostoru, jedina nadležna da sprovodi akciju ubiranja zekata i određuje prioritete prilikom raspodjele prikupljenih sredstava.

Oživljavanjem izvorne prakse institucionalnog prikupljanja i distribucije zekata i sadekatu-l-fitra, mi kao narod i Islamska zajednica kojoj pripadamo ostvarili smo velike uspjehe i rezultate, kako na vjerskom, tako i na odgojno-obrazovnom polju. Obnovljena je naša Medresa i otvorena su nova odjeljenja u gradovima Sandžaka, koja su odškolovala hiljade svršenika i nastavit će da odgajaju i školuju nove generacije. Uspostavljena su islamska obdaništa u kojima naša djeca stiču prva znanja o životu i vjeri. Otvorene su prve visoke škole, Islamski fakultet i Univerzitet, koji su ovom kraju i regiji dali kvalitetne kadrove na svim poljima i elitu ovog naroda. Otvorene su škole Kur'ana u kojima se uči Allahova knjiga, koje su iznjedrile desetine novih hafiza i taj proces se nastavlja. Uspostavljen je Centar za humanitarni rad Hajrat sa sedam vakufskih kuhinja u gradovima Sandžaka i brojnim drugim humanitarnim aktivnostima, poput: izgradnje kuća, stipendiranja učenika i studenata, pomoći jetimima, bolesnima itd.. Pokrenuta je izdavačka djelatnost, časopis Glas Islama i brojne druge aktivnosti korisne za vjeru i muslimane. Jednom riječju, svanuo je novi dan i svjetlo Allahove vjere je nakon dugog mraka komunizma obasjalo naše krajeve.

Iz svega pomenutog može se zaključiti da našim organiziranim izvršavanjem zekata i sadekatu-l-fitra posredstvom Islamske zajednice i njenih ovlaštenih sakupljača direktno doprinosimo održavanju i razvoju spomenutih vjerskih ustanova i jačanju Islamske zajednice, a samim tim ulažemo u našu budućnost.

Poštovani davaoče zekata i sadekatu-l-fitra. Bez Allahove milosti i našeg zekata ne bi bilo prethodno spomenutih ustanova. Ne bi bilo mladih imama i mualima, ne bi bilo mektebske pouke i mladosti u našim džamijama. Ne bi bilo potrebe za izgradnjom džamija i islamskih centara u našim mahalama i gradovima, jer ne bi bilo ni džemata. Jednom riječju, da nije došlo do oživljavanja izvorne prakse Allahovog Poslanika po pitanju sakupljanja zekata i odbrane vakufa, na našim prostorima ne bi bilo jake Zajednice. A to znači da bi još uvijek živjeli u mraku agresivnog bezbožništva, ateizma, stida od vjere, kompleksa niže vrijednosti, porobljenosti i straha, sa neizvjesnim opstankom u budućnosti.

Oni koji su nas ranije pozivali i koji će nas sigurno i ovog Ramazana pozivati na vaninstitucionalno davanje zekata i sadekatu-l-fitra ili lično procjenjivanje kome i koliko dati, od raznih privatnih, takozvanih, da'vetskih ili humanitarnih organizacija, pravdajući to mišljenjima islamske uleme, pokušavaju legelizirati svoju interesnu nelegalnu djelatnost, čijih dugoročnih opasnih posljedica po Zajednicu i muslimane na našem prostoru, u našem vremenu, nisu ili ne žele biti svjesni. Jer da jesu, za svoj rad bi koristili druge izvore, a nikako obavezni zekat i sadekatu-l-fitr, jer se takvim djelovanjem podrivaju temelji Zajednice i dovodi u pitanje njen i naš opstanak.

Islamska zajednica nije protiv humanitarnog angažmana bilo kojeg pojedinca ili organizacije, ukoliko je taj angažman iskren i čist od zloupotreba. Naprotiv, Islamska zajednica sve nas poziva na humanost i pomaganje ugroženim kategorijama, kako u Ramazanu tako i tokom cijele godine, ali da za tu svrhu izdvajamo od dobrovoljnih davanja, a ne da za to zloupotrebljavamo ili iskorištavamo vjerska davanja kao što su zekat i sadekatu-l-fitr. To je pogrešno i ne smije se činiti.

Na nama je, poštovana braćo, da odaberemo hoćemo li biti od iskrenih vjernika, koji poštuju svoje vjerske predvodnike i ulemu, koji izvršavaju propis vjere na ispravan način, ili ćemo kalkulisati. Hoćemo li biti od onih koji grade, razvijaju, održavaju, pomažu i jačaju svoju Zajednicu i ulažu u svoju bolju budućnost, ili ćemo sebe svrstati u nesvjesnu skupinu koja pomaže interesne krugove i pojedince željne samopromocije i medijske pažnje, bez obzira na dalekosežne posljedice.

Znajte braćo da izdvajanjem zekata i sadekatu-l-fitra u Bejtul-mal izvršavate svoju vjersku obavezu prema Allahu, a nadležni organi Islamske zajednice od tog momenta preuzimaju odgovornost za pravilnu raspodjelu prikupljenih sredstava na način kako je to Kur’an Časni definirao. Dok izdvajanjem zekata i sadekatu-l-fitra onima kojima on ne pripada naša obaveza prema Allahu nije izvršena, već dug i naša odgovornost trajno ostaju.

Uzvišeni Allahu, daruj nam snage i strpljenja da Ti pokorni budemo, da u Ramazanu Tvoju milost, oprost i spas od Džehennema zaslužimo. Pomozi nam da Kadarsku noć koja je pred nama u ibadetu i dovi provedemo. Milostivi Gospodaru, ukabuli sve naše ibadete i daruj nam snage da njihove poruke razumijemo i u našim životima primijenimo. AMIN.

                                                                                                                           Rukovodilac Vjersko-prosvjetne službe

                                                                                                                                Muftija dr. Rešad ef. Plojović