CHR Hajrat nastavlja radove na kući za porodicu Dacić