Mešihat utvrdio cijenu kurbana

Obavještavamo vjernike da je Mešihat Islamske zajednice utvrdio cijenu kurbana u iznosu od 220 eura.
Kurbani se mogu uplaćivati u blagajni Mešihata i u svim sandžačkim medžlisima najkasnije do 27. juna.
Kurbansko meso koristi se za ishranu učenika Medrese Gazi Isa-beg te korisnika sedam vakufskih kuhinja u Sandžaku.