Draga omladino upoznajte naš Sandžak – Džamija u Delimeđu