Hutba – Muftija sandžački hfz. Abdurrahman ef. Kujević, 18. 8. 2023.