Obraćanje muftije Dudića nakon izbora za predsjednika Mešihata

Poštovani članovi Izbornog tijela

Zahvala pripada Allahu dž.š., Gospodaru svjetova, a selavat donosim na Njegovog Poslanika s.a.v.s. Gospodaru naš, ukabuli nam ovaj današnji čin.

Ovim činom, propisi Šerijata na temelju Murasele koji je u silsili (kontinuitetu) od reisu-l-uleme, šejhu-l-islama, halife, hulefai rašidina, vežu se za Poslanika islama Muhammeda a.s. Tom vezom danas sam u prilici primiti emanet. Molim Allaha dž.š. da bude zadovoljan ovim činom kao što je bio zadovoljan sa ashabima koji su se zakleli na vjernost Muhammedu a.s. pod drvetom.

Cijenjena ulemo, poštovana braćo i sestre

Nastavljam nositi ovu odgovornu dužnost danas i želim vam se svima zahvaliti, a posebno svojim kolegama Rešad-efendiji i Ragmi-efendiji, koji su podjednako sposobni kao i ja nositi ovaj emanet.

U prethodnom mandatu bio sam vođen idejom vjere u Jednog Boga, uvjerenjem i emanetom da vjeru, narod i Zajednicu nikada i nigdje ne smijem izdati i iznevjeriti. U vođenju Zajednice radio sam na tome da svi muslimani treba da imaju pravo na svog muftiju. Oni koji ga poštuju i oni koji ga manje poštuju. Oni koji ga cijene i oni koji ga manje cijene. Htio sam i takav ću i ostati – da budem sluga svom narodu i svim podređenima. Neki su to zloupotrebljavali, a neki ne. To činim svjestan jer očekujem da ću imati podršku i razumijevanje samo od onih koji me cijene, poštuju, koji znaju važnost, mjesto i ulogu u društvu. A Allah dž.š. kaže: Trudite se. Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici…“

Učinio sam sve da sačuvamo harmoniju u Zajednici i u cjelokupnom društvenom ambijentu, vodeći računa o dostojanstvu svake ličnosti.

Zahvalan sam svima vama, našim imamima, rukovodiocima ustanova Islamske zajednice, svim uposlenicima, svojim najbližim saradnicima, našim džematlijama u zemlji i inostranstvu, te svojoj porodici koji su mi u prethodnom mandatu bili podrška u svakom pogledu, a bez porodične podrške bilo bi mi mnogo teže.

Islamska zajednica u Srbiji je jedna, jedinstvena, tradicionalna vjerska zajednica muslimana sa područja Sandžaka, Preševske doline, Centralne Srbije i Vojvodine, muslimana dijaspore i drugih pripadnika islama koji je prihvataju kao svoju.

Ona svoj legitimitet temelji na Kur’anu, Sunnetu, historijskom kontinuitetu od šejhu-l-islama iz Istanbula posredstvom menšure i murasela, vjersko-pravnim i vjersko-prosvjetnim institucijama muslimana u Srbiji, te volji uleme i pripadnika Islamske zajednice.

Islamska zajednica bila je autonomna u donošenju svojih odluka i takva će, ako Bog da, i ostati. Učinit ću sve da i dalje očuva svoju autonomnost, a shodno njenim normativnim aktima i odlukama organa Islamske zajednice.

Ustrajat ćemo i dalje da svi njeni pripadnici žive u skladu sa islamskim normama, što se ostvaruje činjenjem dobra i odvraćanjem od zla.

Poštovani prisutni

Svjesni činjenice da je prije više od 16 godina izvršena agresija i neuspjeli puč na Islamsku zajednicu, te da se prethodnih nekoliko godina značajan broj džemata i imama vratio svojoj Zajednici, u cilju sanacije posljedica ovog nečasnog čina uložit ćemo dodatne napore da se i preostali džemati vrate u jedinstvenu Islamsku zajednicu, jer je djelovanje mimo sistema Islamske zajednice veoma opasno i štetno po islam i muslimane u ovoj zemlji.

Uložit ću dodatnu brigu o vjerskom odgoju i obrazovanju pripadnika Islamske zajednice. Osnivanjem odgojno-obrazovnih ustanova: Predškolske ustanove Reuda, Medrese Gazi Isa-beg, Fakulteta za islamske studije, Škole Kur'ana Časnog, kao i Internacionalnog univerziteta, Islamska zajednica je u prethodnom periodu posebnu pažnju poklanjala prvom kur'anskom imperativu UČI. U narednom periodu posebnu pažnju posvetit ću podizanju kvaliteta i standarda kada su u pitanju obrazovne ustanove Islamske zajednice, te otvaranju novih odjeljenja, kao i osnivanju novih obrazovnih ustanova u duhu izazova vremena i prostora u kojem živimo.

Mektebska nastava je naš prioritet jer ona osigurava jak temelj vjernika i u nju se mora dodatno uložiti truda. Iako je mekteb u posljednjem periodu omasovljen, moramo priznati da nismo uradili dovoljno na ovom polju. Mektebska pouka je jedan od važnijih segmenata rada Islamske zajednice. Njome se emanet vjere prenosi na mlađe generacije i stoga joj treba posvetiti dužnu pažnju.

Draga braćo i sestre

Muslimani i Islamska zajednica svoje viševjekovno postojanje duguju, između ostalog, Vakufu. Vakufska imovina je trajna sadaka – dobro. Zaustavljeno je njeno propadanje, ali borba i dalje traje za njeno unapređenje. Na nama je velika obaveza da zaštitimo vakufsku imovinu te da radimo na afirmaciji novih uvakufljenja. I pored toga što je prije 17 godina donijet Zakon o restituciji oduzete imovine vjerskim zajednicama, tek nedavno je učinjen prvi korak vraćanjem zgrade Islamskih ustanova u centru Novog Pazara gdje je smješten Fakultet za islamske studije, kao i Novopazarske banje sa okolnim zemljištem.

Islamska zajednica je u prethodnom periodu učinila krupne korake na polju očuvanja kulturne baštine muslimana ovih prostora, što je posebno došlo do izražaja kroz realizaciju značajnih infrastrukturnih projekata, kao što su izgradnja velikog broja džamija prepoznatljivog stila i izgleda, dogradnja zgrade Fakulteta za islamske studije, revitalizacija stare Novopazarske banje u skladu autentičnim izgledom i namjenom, rekonstrukcija Sinan-begove džamije, kao i Arap džamije. Valja istaći da su skoro sve džamije dobile novo ruho, zahvaljujući našim džematlijama, u duhu riječi Božijeg Poslanika a.s. da nam džamije budu ljepše od naših kuća, što je za ponos Zajednice. Također, otvorili smo i mesdžide u Kraljevu i Somboru, te Islamski centar pored džamije u Velikom Ritu, a u izgradnji je i Centar u Adicama, također pored džamije. U narednom periodu Islamska zajednica će svoje napore usmjeriti u pravcu stvaranja neophodnih uslova za dovršetak radova na restauraciji Altun alem džamije, na završetak objekta Muške medrese u Novom Pazaru, Ženske medrese u Sjenici, edukativnih centara u sandžačkim medžlisima, te raditi na stvaranju uslova za izgradnju islamskih centara u Beogradu i Novom Sadu, kao i u Muftijstvu preševskom.

Poštovani prisutni

Islamska zajednica se zalaže za očuvanje vrijednosti braka i porodice. Posebnu pažnju u svom radu ona posvećuje podizanju svijesti o potrebi kvalitetnije brige o roditeljima, naročito majci zbog njene posebne uloge u očuvanju vjere i porodice.

Muškarac i žena ravnopravni su u pravima i obavezama i odgovorni za stanje islama i muslimana. U tom cilju Islamska zajednica će posebnu pažnju posvetiti još većem uključivanju žene u rad Islamske zajednice.

Mladi su budućnost svake, pa i naše Zajednice. S obzirom na ozbiljne izazove sa kojima se ova populacija suočava u današnje vrijeme, gdje društvene mreže imaju veoma veliki uticaj na kreiranje svijesti mladih naraštaja, Islamska zajednica će uložiti naročite napore i posvetiti posebnu pažnju u radu sa ovom populacijom i učiniti sve što je neophodno kako bi preventivno djelovali protiv svakog oblika manipulacija i zloupotrebe omladine u svrhu radikalizacije i korištenja njihove energije u vršenju različitih oblika kriminalnih aktivnosti.

Islamska zajednica je zainteresirana za razvijanje partnerskih odnosa sa ključnim autoritetima i nosiocima odgovornosti u državi u cilju obezbjeđivanja Ustavom i zakonima garantiranih individualnih i kolektivnih prava njenih pripadnika, kao i dosljednu primjenu Zakona o crkvama i vjerskim zajednicama koji garantira jednakopravnost svih vjerskih zajednica.

Pripadnici Islamske zajednice poštuju državu u kojoj žive i žele da preuzmu odgovornost u izgradnji pravednog društva. Period tokom ratnih 90-ih godina posebno je istakao ulogu Islamske zajednice u očuvanju mira, što nam daje za pravo da u narednom periodu budemo ključni partner državi u procesu pomirenja naroda na Balkanu i vraćanja povjerenja u institucije države. Zajedno sa drugima želim učestvovati u snaženju države i njenom napretku ka slobodi i ravnopravnosti svih građana, svakako Roma, Aškalija, Egipćana, Goranaca, Torbeša, Albanaca i Bošnjaka, kao i sa drugim vjerskim zajednicama i narodima sa kojima živimo. I u prethodnom periodu smo davali sve od sebe kako bi ostvarili punu saradnju sa svim zvaničnim državnim organima. Ne možemo prihvatiti podređen položaj Islamske zajednice u odnosu na druge vjerske zajednice. Želimo korektan odnos, ali je on moguć na poštivanju principa autonomnosti Islamske zajednice i ravnopravnosti sa drugim vjerskim zajednicama.

Islamska zajednica poštuje pravo svakog svog člana da pripada određenoj političkoj partiji, ali od svake političke stranke traži da poštuje pravo Islamske zajednice na njenu autonomnost. Islamska zajednica će u svom radu razvijati odnose i sa političkim partijama u cilju zaštite interesa svojih pripadnika, osim sa onima koje svojim djelovanjem otvoreno iskazuju neprijateljstvo prema Islamskoj zajednici i rade na njenom rušenju.

Draga braćo i sestre

I pored velikih izazova i poteškoća kroz koje je prolazila, ova Zajednica nema dugova ni prema kome. Svi njeni uposlenici primaju redovno plate, a zahvaljujući Uredbi države od 2012. godine svim vjerskim službenicima iz budžeta redovno se uplaćuje penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Islamska zajednica će i u narednom periodu raditi na produbljivanju saradnje sa svim značajnim faktorima u okruženju, kako u islamskom svijetu tako i na Zapadu.

Svjestan sam da je vaš ponovni odabir mene za ovu funkciju najveća čast koju jedan musliman na ovom prostoru može imati i iziskuje neizmjernu zahvalnost i nesebičan trud da takvo povjerenje, u skladu sa mojim mogućnostima, uz učešće svih mojih saradnika i svih nas, nadasve uz obilnu Allahovu pomoć, do kraja opravdam.

Imajte na umu da je ova ahmedija bijele boje, a fes crvene naš ponos. Učinio sam sve da ne ukaljam ovaj emanet koji nosim i dat ću sve od sebe da ahmedija bude simbol našeg dostojanstva. Morate priznati da je ova ahmedija koju ja nosim teža od vaših. Zato mi pomozite da vas dostojanstveno vodim i predstavljam.

Obećavam da će Islamska zajednica dijeliti sudbinu svog naroda jer smo povezani imanom, vjerom u Boga i činjenjem dobrih dijela, te ih sve pozivam u jedan saff.

„I čvrsto se držite Allahova užeta i nikako se ne razjedinjujte.“

Gospodaru moj, molim Te Tvojim lijepim imenima i savršenim svojstvima da me pomogneš u dobru i daš mi snage da ovaj povjereni emanet obavljam onako kako ćeš Ti Uzvišeni biti zadovoljan. Tako Ti Tvoje mudrosti odvrati me od svih pogrešnih postupaka i podari mi snagu oprosta.

Molim Te da mi podariš Ademovu a.s. snagu pokajanja, Nuhovu a.s. ustrajnost u pozivanju, Ibrahimovu a.s. svjesnost, Ejubov a.s. sabur na iskušenjima, Sulejmanovu a.s. pronicljivost, Musaovu a.s. snagu argumenta, Isaove a.s. havarijune i Muhamedovu s.a.v.s. ljubav prema svom narodu i ummetu.

„Bože olakšaj, a ne otežaj, Bože završi sa dobrom.“