Jasin i dova za otete u Štrpcima U Ibrahim-pašinoj džamiji