Odjeljenje Altun Alem džamije Škole Kur’ana spremno dočekalo ramazan