U vremenu kada je zvanična vlast veoma teško legalizovala rad
ustanova i institucija sa ovog područja, osnovana je Humanitarna organizacija
pri Mešihatu, popularna IHO, i registrovana kod Saveznog ministarstva pravde. Mešihat
je ovoj organizaciji dao pravi značaj i ulogu, aktivirajući je na poslovima
zbog kojih je prevashodno i osnovana, tako da ona u tom smislu redovno sprovodi
akciju distribucije kurbanskog mesa siromašnim muslimanima, izbjeglicama i
raseljenim licima, na bazi obimnih spiskova dostavljenih od strane Medžlisa IZ-e
Sandžaka. Tom prilikom se podijeli nekoliko tona mesa. Ova akcija, osim
humanitarnog, nosi i pečat islamske ljubavi, brige i suosjećanja sa ugroženim
muslimanima.
Osim
pomenutim licima, u toku godine se u više navrata mesom pomažu i razne ustanove
kao što su: Dom staraca u Tutinu, Medicinski centri u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici,
Prijepolju i Rožajama, Rehabilitacioni centar u Novopazarskoj banji, Okružni
zatvor u Novom Pazaru, Crveni krst u Sjenici i Prijepolju i dr.
Humanitarna
organizacija pri Mešihatu (IHO), od kako je osnovana kao jedna od ustanova, najaktivnija
je bila u 1999. godini. Razlog tome je, bez sumnje, ratna situacija u zemlji i
sve ono što je takvo stanje donijelo, a to je veliki broj izbjeglica sa Kosova,
te kolaps privrede, kako državne tako i privatne, blokada granica, a ujedno i
finansijskog i robnog dotoka, što je sve zajedno uslovilo povećanje broja
socijalno ugroženih.
Opšta
materijalna i druga kriza u Sandžaku, te veliki broj izbjeglica uslovili su
osnivanje ogranaka IHO u medžlisima Rožaje, Prijepolje, Priboj, Tutin i Sjenica.
U toku
godine se svakog mjeseca u prosjeku po 180 najugroženijih porodica iz Novog
Pazara i okoline snabdijeva paketima životnih namirnica, kao što su: brašno, ulje,
šećer, deterdžent, sredstva za higijenu i kurbansko meso. Takoðe dobijaju i
odeću i obuću, kao i školski pribor za djecu kada je to moguće.
Pobrojane
akcije Humanitarne organizacije ne bi se mogle realizovati u ovom obimu i tim
intezitetom da nije brojnih donatora iz Sandžaka, posebno Novog Pazara, kao i
iz inostarnstva. Takoðe, oni koji od svojih imetaka nesebično daju u ove svrhe
su i izvjesni novopazarski privatnici, koji iz svoje proizvodnje teksasa, odjevnih
predmeta i obuće izdvajaju redovno za ovu humanitarnu ustanovu Mešihata.
Inače, odlukom
iz 1998. godine svim zaposlenim u Mešihatu i Medresi se od plate izdvaja
simboličnih 1% u korist fonda Humanitarne organizacije. Poslove prijema, evidencije,
izdavanja i distribucije humanitarne pomoći vrši Ramiz Midović, uz povremenu
pomoć slobodnog tehničkog osoblja.

{slide=ciljevi i zadaci IHO}

IHO (Internacionalna
Humanitarna Organizacija) je osnovana 08.11.1994. god. u Novom Pazaru,
na inicijativu Mešihata IZ-e Sandžaka.

 CILJEVI I ZADACI IHO

 

IHO je dobrovoljna, humanitarna, samostalna organizacija koja
svoje ciljeve i zadatke u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i
vaspitanja  u svim okolnostima i
prilikama, ostvaruje:
– unapreðenjem
socijalne sigurnosti graðana kroz osnivanje fondova za stalnu materijalnu pomoć
sirotinji i ugroženima, otvaranjem privrednih i drugih kapaciteta u cilju
upošljavanja socijalno ugroženih, kao i vaspitno-obrazovnih ustanova za sve
uzraste (škola, staračkih domova, savjetovališta za majke itd.)
– unapreðenjem
zaštite zdravlja u tom smislu, IHO će osnivati ambulante, klinike, porodilišta,
bolnice itd.
– unapreðenjem i
posebnom brigom o razvoju djeteta. U tom smislu poseban akcenat će staviti na
zaštitu djeteta od svih vidova zloupotrebe i nasrtaja, koji su nažalost
mnogobrojni. Sve će to organizacija činiti kroz osnivanje dječijih vrtića, obdaništa
i specijalnih domova za jetime (nezbrinutu djecu),
– zaštitom
civilizacijskih dostignuća ljudskog roda u prvom redu vjere i vjerskih principa,
bez kojih čovječanstvo ne može imati svoj pravi smisao. U cilju toga nužno je
formirati izdavačku djelatnost i sve vidove zdravog informisanja,
– zaštitom
moralnih principa koji nikada nisu bili ugroženi kao danas.
Organizacija će se suprostaviti nasrtajima nemalog broja
medijskih sredstava koja nastoje predstaviti čovjeka kroz prizmu zadovoljavanja
niskih poriva i strasti. Da bi se to ostvarilo organizacija će osnivati klubove
koji će svojim humanim programima zaštititi omladinu kao najosjetljiviji sloj
ljudske zajednice od pomenute opasnosti.
Pored
navedenih redovnih aktivnosti IHO će se angažovati u slučajevima raznih
nepogoda i ratnih katastrofa pomažući one kojima je nasilje učinjeno kao i sve
ugrožene i nezbrinute.
Da bi se
navedeni ciljevi i zadaci efikasno realizovali nepohodno je u vidu imati
sledeće činjenice:
– IHO nastaje na prostorima koji se
administrativno nalaze  pod Srbijom i
Crnom Gorom tačnije u oblasti Sandžaka. Većina sandžačkog stanovništva čini
bošnjačko-muslimanski narod, što u okviru Srbije i Crne Gore predstavlja
apsolutnu manjinu. Kao i u mnogim drugim zemljama i na ovom području bošnjačko-muslimanska
manjina je izložena tihoj asimilaciji. To se posebno čini kroz državne vaspitno-obrazovne
ustanove forsiranjem kršćanskog svetonazora prestavljajući islam i muslimane
najvećom opasnošću za ljudsku civilizaciju. Pored škola, u pomenute svrhe se
zloupotrebljavaju zdravstene ustanove, porodilišta, sredstva javnog
informisanja i druge državne institucije.{/slide}
{slide=Organi i organizacija IHO}

ORGANI I ORGANIZACIJA IHO

 

Organi IHO su:

 • Skupština
 • Glavni odbor
 • Upravni odbor
 • pododbori
 • Nadzorni odbor

Sjedište organizacije je u Novom Pazaru. IHO je ustrojena na
džematskom principu, tj. svaka džamija ima svoj pododbor. Na čelu
organizacije je predsjednik koji rukovodi sjednicama Skupštine, Glavnog
odbora i Upravnog odbora.{/slide}
{slide=Finansiranje IHO}

FINANSIRANJE IHO

IHO se finansira iz:

 • priloga humanitarnih organizacija i pojedinaca širom svijeta
 • članarine
 • sopstvene djelatnosti i akcije
 • po osnovu vakufa i vasijeta
 • zekata
 • i drugih prihoda{/slide}
  {slide=Podjela kurbanskog mesa}

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

Humanitarna organizacija pri Mešihatu, poznatija kao IHO,
osim podjele životnih namirnica, odjeće i obuće siromašnim licima i
porodicama, svoje humanitarne aktivnosti je uglavnom bazirala na
podjeli kurbanskog mesa, sukcesivno u toku cijele 2003. godine.
Korisnici ove vrijedne pomoći su raznovrsni, od pojedinaca, porodica do
ustanova i organizacija u Sandžaku i van njega. Radi ilustracije,
korisnici i količine će biti prikazane tabelarno:

Red. br. K O R I S N I C I Broj čejreka
1 Humanitarni slučajevi u Medžlisu IZ-e Novi Pazar 139
2 Humanitarni slučajevi u Medžlisu IZ-e Sjenica   20
3 Humanitarni slučajevi u Medžlisu IZ-e Prijepolje  19
4 Humanitarni slučajevi u Medžlisu IZ-e Priboj  19
5 Humanitarni slučajevi u Medžlisu IZ-e Ro?aje  16
6 Humanitarni slučajevi u Medžlisu IZ-e Tutin  15
7 Humanitarni slučajevi u Medžlisu IZ-e Bijelo Polje  10
8 Humanitarni slučajevi u Medžlisu IZ-e Nova Varoš  10
9 Humanitarni slučajevi u Medžlisu IZ-e Novi Sad  28
10 Humanitarni slučajevi u Medžlisu IZ-e Subotica  20
11 Zdravstveni centar – Novi Pazar  19
12 Dom zdravlja – Rožaje  32
13 Dom zdravlja – Tutin  24
14 Dom zdravlja – Sjenica   8
15 Dom zdravlja – Prijepolje   7
16 Specijalna bolnica – Novopazarska banja  25
17 Dom za lica mentalno ometena u razvoju (Dom staraca) – Tutin  23
18 Okru?ni zatvor – Novi Pazar  25
19 Narodna kuhinja Crvenog krsta – Sjenica   8
                                                                              UKUPNO 467

Ova humanitarna organizacija se i
dalje suo?avala sa problemom sku?enog magacinskog prostora, ne
posjedovanja sopstvenog vozila i opadanja broja donatora, što je
rezultat pada privrednih aktivnosti novopazarskih privatnika. Iz tog
razloga, IHO je svoje aktivnosti obavljala uglavnom vikendom, na kojima
je honorarno bio angažovan Ramiz Midović uz povremenu pomo? tehni?kog
osoblja Medrese.{/slide}
{slide=Značajnije aktivnosti}

AKTIVNOSTI HUMANITARNE ORGANIZACIJE (IHO)

Humanitarna organizacija pri Mešihatu, poznatija kao IHO, od kako je
osnovana kao jedna od ustanova, najaktivnija je bila u  1999. godini.
Razlog tome je, bez sumnje, ratna situacija u zemlji i sve ono što je
takvo stanje donijelo, a to je veliki broj izbjeglica sa Kosova, te
kolaps privrede, kako dr?avne tako i privatne, blokada granica, a
ujedno i finansijskog i robnog dotoka, što je sve zajedno uslovilo
povećanje broja socijalno ugro?enih.

Meðutim, prije nego je i otpočela pomenuta kriza, IHO je
obavljao svoje redovne aktivnosti, uoči Ramazanskog bajrama, realizovao
tradicionalnu akciju podjele preostalog kurbanskog mesa siromašnim
porodicama na području šest sandžačkih med?lisa. Tom prilikom je 1.850
porodica dobilo ramazansku hediju, od čega 700 porodica u Priboju  i
1.150 porodica u ostalim med?lisima .

Obzirom da su Novi Pazar i okolina usljed djejstva NATO
avijacije pretrpjeli izvjesna razaranja, te da su tom prilikom porušene
i ošte?ene neke muslimanske ku?e sa više ?lanova porodica, Humanitarna
organizacija je u?estvovala u gra?evinskom materijalu radi obnove nekih
ku?a, kao i sa finanisijskom pomo?i u visini od po 1.000 DM.

Veliki priliv izbjeglica sa Kosova u sandžačke gradove,
posebno njihovo koncentrisanje u Ro?ajama, uslovilo je potrebu da IHO
još jednom odigra svoju ulogu u pravom smislu. Nakon dugih i složenih
procedura regulisanja potrebne dokumentacije, zašta jednim dijelom
Mešihat duguje zahvalnost i Crvenom krstu u Novom Pazaru, upućen konvoj
od tri kamiona i jednog šlepera humanitarne pomo?i, kojeg je predvodio
li?no muftija Muamer ef. Zukorlić. Šleper je izbjeglicama dovezao 20
tona brašna, kamion-hladnja?a 7 tona kurbanskog mesa, dok su ostala dva
kamiona bila napunjena hranom, te odje?om i obu?om koje su prikupili
novopazarski vjernici u prethodno organizovanoj akciji Mešihata. Teška
humanitarna situacija u Sandžaku je i uslovila osnivanje ogranaka IHO u
med?lisima Ro?aje, Prijepolje, Tutin i Sjenica, iako oni u posljednja
dva nisu još za?ivjeli u pravom smislu rije?i.

U toku proteklih godina je svakog mjeseca u prosjeku po 120
najugroženijih porodica, kao i porodica koje su primile veći broj
izbjeglica, snabdjevano paketima ?ivotnih namirnica, kao što su:
brašno, ulje, šećer, deterdžent, sredstva za higijenu i kurbansko meso.
Tako?e su dobijale i odjeću i obu?u, kada je to bilo mogu?e, kao i
finansijsku pomo? za potrebe lije?enja i prevoza.

Pobrojane akcije Humanitarne organizacije ne bi se mogle
realizovati u ovom obimu i tim intezitetom da nije brojnih donatora iz
Sandaka, posebno Novog Pazara, kao i islamskih humanitarnih
organizacija, demata i vjernika u inostranstvu, koji su svoje donacije
i priloge nesebično, kao ni jedne godine prije, usmjeravali
Humanitarnoj organizaciji Mešihata, vjerujući da će doći u prave ruke.
Ne može se a ne spomenuti turska Internacionalna Humanitarna
Organizacija, poznatija kao IHH; zatim, Abdurahman Topbaša iz
Istanbula; Sandžaklije na privremenom radu na Zapadu i drugi. Takoðe,
oni koji od svojih imetaka nesebi?no daju u ove svrhe su i
novopazarski privatnici

Ina?e, odlukom iz 1998. godine svim zaposlenim u Mešihatu i
Medresi se od plate izdvaja simboli?nih 1% u korist fonda Humanitarne
organizacije. Poslove prijema, evidencije, izdavanja i distribucije
humanitarne pomoći pojedincima u magacinu i porodicama na terenu vrši
Ramiz Midović uz povremenu pomoć slobodnog tehničkog osoblja. Sjedište
ove organizacije se nalazi u okviru vakufske zgrade, a magacinski
prostor u kompleksu u izgradnji, mada to nije trajno rješenje obzirom
da se iz dana u dan uve?ava neophodnost ove organizacije, kao i
adekvatnih uslova za njen budući rad.{/slide}