Esmau-l-husna

Spominjanje Allahovih lijepih imena u Kur’anu Časnom Ime Allah se nalazi u riječima šehadeta koje predstavljaju osnovu ove vjere, znak monoteiza i pripadnosti ovog ummeta, suštinski moment čijim...