Kako i gdje tražiti informacije

   Šta zaista znate o islamu (I dio)   Kad pitam: "Šta znate o islamu", mislim šta zaista znate o islamu, a ne šta ste o njemu čuli od drugih, niti šta ste pročitali u novinama, niti šta...