PLEMENITOST I SAOSJEĆANJE

    BOŠNJACI SANDŽAKA SA OSVRTOM NA ROŽAJSKI KRAJ (IV)  Ova osobina je vrlo poželjna i cijenjena kod Bošnjaka Rožaja. Božiji Poslanik a.s. kaže: “Doista je Allah Dobar i voli dobrotu;...