Zlo u ruhu dobra

Poremećaj sistema vrijednosti – od najopasnijih pojava savremenog društva Gospodaru, pomozi nam da promijenimo sebe kako bismo imali obraza moliti Te da promijeniš stanje našeg naroda...