Podrška džemata vjernika

Uloga džemata u davanju podrške svojim alimima „A ako te htjednu  prevariti -  pa, tebi je doista dovoljan Allah; On te podržava Svojom pomoći i vjernicima!” (El-Enfal, 62)...