Čudo nad čudima

   Naučni dokazi da je Kur'an Božija riječ (I dio)  Muslimani vjeruju da je Kur’an, osnovni izvor islama, u potpunosti božanskog porijekla. Muslimani, također, vjeruju da Kur’an sadrži...