Deklaracija 2006.

Neprihvatljivo je da Ustav nije uvažio principe i standarde
evropskog regionalizma.

 

Budući da je Srbija višenacionalna i multikulturalna država;

 

Polazeći od činjenice da su Bošnjaci autohtoni narod u
Srbiji;

 

Imajući u vidu geografske, kulturne, historijske, političke
i ekonomske posebnosti multietničke regije Sandžak;

 

Budući da su Bošnjaci imali ključnu ulogu u očuvanju mira u
Sandžaku i dali puni doprinos demokratskim procesima u Srbiji;

 

Zalažući se za decentralizaciju vlasti u Srbiji u skladu sa
principima i standardima evropskog regionalizma, što je neophodna pretpostavka
za njenu punu demokratizaciju i evropske i evro-atlantske integracije;

 

Ističući neophodnost jačanja demokratskih institucija kao
uslova za zaštitu i unapreðenje svih individualnih i kolektivnih prava graðana;

 

Polazeći od činjenice da je za stabilnost države i društva u
cjelini od ključnog značaja puna integracija svih manjinskih zajednica i
naroda;

 

Insistirajući na dijalogu kao jedinom načinu za rješavanje
svih spornih političkih pitanja;

 

Pod pokroviteljstvom Mešihata Islamske zajednice Sandžaka,
predsjednici političkih stranaka koje okupljaju Bošnjake u Srbiji (u Sandžaku),
na sastanku održanom 16. oktobra 2006. godine u Novom Pazaru, usvojili su

 

 

DEKLARACIJU

 

I

Osuðujemo ignorisanje zahtjeva Bošnjaka i njihovo
marginalizovanje u procesu donošenja novog Ustava Srbije.

 

II

Neprihvatljivo je da je u članu 1. novog Ustava Srbija
definisana kao država srpskog naroda i svih graðana koji u njoj žive.

 

III

Neprihvatljivo je da Ustav nije uvažio principe i standarde
evropskog regionalizma.

 

IV

Neprihvatljivo je da Ustav, definišući državne simbole i
državnu himnu, nije uvažio činjenicu da je Srbija višenacionalna i
multikulturalna država.

 

V

Zahtijevamo od Parlamenta, Predsjednika i Vlade Srbije da u
što hitnijem roku započnu dijalog o rješavanju statusa Bošnjaka u Srbiji i
statusa regije Sandžak.

U tom cilju, neophodno je formirati pregovarački tim iz reda
potpisnika ove Deklaracije i drugih istaknutih ličnosti, koji će formulisati i
prezentovati zajedničke stavove i zahtjeve Bošnjaka.

 

VI

U cilju postizanja što šireg konsenzusa svih društvenih
faktora u Sandžaku, pozivamo sve organizacije, ustanove, intelektualce i druge
istaknute pojedince da svojim potpisom izraze podršku ovoj Deklaraciji.

   http://www.islamskazajednica.org/images/stories/muftija_muamer_zukorlic.jpg