Delegacija sa fakulteta za islamske studije iz Novog Pazara posjetila je vojvoðanski Muftiluk

Posjeta Vojvodini

Prvi rezultati objedinjavanja islamske zajednice u Srbiji i spajanja džemata pod okrilje jedne zajednice izmeðu ostalih je obilazak džemata u Vojvodini od strane funkcionera Mešihata islamske zajednice u Srbiji.

Delegaciju su sačinjavali profesori sa  „Fakulteta za islamske studije“ i „Gazi Isa Beg“ medrese iz Novog Pazara meðu kojima su bili prof.dr. Mehmed ef. Mešić i mr. Hajrudin ef. Balić.

Prvo odredredište koje su obišli bila je posjeta glavnom imamu med?lisa islamske zajednice u Novom Sadu Fadila ef. Muratija. Fadil ef.je profesore upoznao o stanju muslimana i vjerskom ?ivotu na teritoriji med?lisa iz Novi Sad i šire.

Delegacija je potom obišla d?emat u Beo?inu koji predstavlja jedan od najve?ih d?emata na teritoriji Vojvodine. Iš?ekuju?i d?umu namaz dr. Meši? je svojim prijatnim glasom u?io ajete iz Allahove knjige i tako oduševljavao prisutne. D?amija je bivala sve punija a ono što posebno raduje je ?injenica da je me?u d?ematlijama preovladavao veliki broj mladih ljudi. Neposredno pred u?enje ezana koji ?e najaviti d?umu namaz, d?amija u Beo?inu bila je skoro puna. Hutbu je odrao?ao mr. Hajrudin ef. Bali?, kojom prilikom istakao va?nost islamskog jedinstva i neophodnost poja?avanja kontakata i ?vrš?ijih veza centrale i d?emata širom dr?ave. Profesor Bali? je tom prilikom odao poštovanje i pohvalu d?ematu u Beo?ini kao i njegovim ?elnim ljudima koji su za samo nekoliko godina napravili pravi podvig kada je u pitanju organizacija d?emata, izgradnja mesd?ida i o?ivljavanja islamskog na?ina ?ivota u Beo?inu i šire. U Beo?inu tako?er aktivno djeluje omladinska organizacija „MOK“ koja je tako?er dala neprocenjiv doprinos edukaciji omladine i preporodu ovog d?emata. Poslije nekoliko prijatnih ?asova gosti su imali prilike da se uvjere u gostoprimstvo i ljubaznost stanovnika ove vojvo?anske opštine

Nakon srda?nog prijema od strane d?emata Beo?in delegacija je puna utisaka i prijatnih osje?anja otputovala put Subotice.

Subotica je takoðer jedan od vojvoðanskih gradova u kome funkcioniše veliki džemat islamske zajednice u Srbiji. Islamska zajednica u Srbiji ovom džematu kao i ostalim u Vojvodini pridaju veliki značaj i pažnju. U nazad deset godina Sand?ak ovom d?ematu šalje imame kojima daje punu podršku. D?emat u Subotici kao i u Beo?inu u nazad nekoliko godina do?ivljava svoju renesansu. Naravno za to su najzaslu?niji njegovi ?lanovi i aktivni d?ematlije a na ?elu d?emata u Subotici i predsednik islamske zajednice je gospodin Fetiš ……. koji je dao veliki doprinos izgradnji ovog d?emata. Goste je do?ekao Asmir ef. Mušovi? koji je obavlja du?nost imama tog d?emata kao i predava?a islamske vjeronauke na teritorijo opštine Subotica .

Profesori su odr?ali predavanje d?ematlijama poslije akšam namaza. Predavanjeje odr?ano u mesd?idu koji je privremeno organizovan dok traju radovi na izgradnji nove d?amije Subotici.

Zajedni?ki utisci predava?a i doma?ina bili su da je ovakav vid saradnje ne samo koristan ve? je i neophodan. Muslimani Vojvodine su i ovog kao i mnogo puta prije izrazili privr?enost zajedništvu i brackom jedinstvu. Poslije mnogo teških godina i raznih iskušenja i neda?a, muslimanima Vojvodine je laknulo kada su postali dio jedinstvene islamske zajednice u Srbiji.                     

Mr. Hajrudin ef. Bali?