Vremenska distanca izmeðu Adema, a.s. i Nuha

Amr Halid

hadisKazivanje o Nuhu, a.s.

Izmeðu Adema, a.s., i Nuha, a.s., bilo je deset vijekova. Dokaz tome je hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u kome stoji da je Poslanik, s.a.v.s., upitan: „Da li je Adem, a.s., bio vjerovjesnik?“ On je odgovorio: „Da, bio je oslovljeni vjerovjesnik!“ Zatim je ponovo upitan: „Koliko je bilo izmeðu njega i Nuha, a.s.?, pa je rekao: „Deset vijekova!“(Ahmed)

Da li se pod vijekom misli na period od sto godina ili se misli na generaciju?

 Misli se na generaciju jer je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Najbolji vijek je moj vijek!“(Tirmizi) Tj. najbolja generacija je moja generacija.

Ako se pod vijekom ovdje misli na generaciju, onda je taj period bio veći od hiljadu godina, posebno uzimajući u obzir da su ljudi tog vremena živjeli veoma dugo.

Po neko od njih živio je po petsto ili sedamsto godina. Ovdje je jedna generacija više od hiljadu godina!

Šta se sada dogodilo?

Pove?anjem bogatstva i razvojem tehnologije na zemlji pove?ala se i ?ovjekova nadmenost i oholost nad Stvoriteljem, umjesto da bude suprotno, da se pove?anjem imetka, tehnologije i znanja pove?a i spoznaja Gospodara i vjera u Njega! Zamisli! Od osam do deset hiljada godina svi su vjerovali u Allaha i bili u pokornosti Njemu, d?.š.! Robovali su Njemu, obavljali namaz, radili na izgradnji Zemlje i bili svjesni svoje uloge halife na Zemlji!

Šta se dogodilo, pa su se stvorenja uzoholila nad Allahom, d?.š.?!

Molim te, brate, koliko god bio bogat, koliko god bio u?en, koliko god bio uticajan na svijetu! Budi skrušen i pokoran pred Allahom, d?.š.! Morate baciti pogled na ovu primjedbu u vezi vjerovanja u Allaha koje je dominiralo u tom vremenu! U vrijeme Nuha, a.s., nije bilo toliko vjerovjesnika koje zati?emo u drugim vremenima. Zbog ?ega mnoštvo poslanika i vjerovjesnika kada su ljudi spoznali Allaha i kada su Mu pokorni? Zbog ?ega je ovom Ummetu poslan samo jedan vjerovjesnik?

Zbog toga što se Muhammedov, s.a.v.s., ummet razlikuje od ostalih naroda. Koja je to razlika? Razlika je u tome što je ?itav ummet zadu?en onim ?ime je bio zadu?en Muhammed, s.a.v.s..

Kao da nam Allah, d?.š., govori: Umro je vaš veliki vjerovjesnik i vaša uloga je sada da slijedite njegovu stazu i širite vjeru onako kako je on širio. Ovo nije samo uloga El-Azhara ili nekih šejhova! Ovo je uloga sviju nas! Kao da smo mi zauzeli mjesta vjerovjesnika u širenju ove vjere u svim krajevima svijeta! Ovo je Allah ?elio od nas! I zbog toga je Poslanik, s.a.v.s., bio posljednji poslanik i vjerovjesnik!

 Cio ummet Muhammeda, s.a.v.s., odgovoran je za islam i izgradnju Zemlje

Brate muslimanu, ti danas ?iviš sa dva velika nedostatka. Na prvi nedostatak odnose se Allahove, d?.š., rije?i:

„Ja ?e na Zemlji namjesnika postaviti!“ (El-Bekare, 30)

Drugi tvoj nedostatak veza je za tvoju odgovornost prema ovoj vjeri do Sudnjega dana. Ti si stvoren radi te dvije bitne stvari: izgradnja Zemlje i širenje vjere. Gdje si ti u odnosu na ovo? Nemoj re?i: Nemam podataka!

Da li je Ebu Bekr, t, kada je postao jedan od desetorice kojima je obe?an D?ennet imao informacija? On je posjedovao duh, ljubav i bri?nu ljubomoru za o?uvanje islama! Imao je osje?aj odgovornosti za smjer kojim ?e ova vjera krenuti! Ovo je po?ast koja dolazi prije obaveze!

Ono što ?elimo kazati jeste da je cio Muhammedov, s.a.v.s., ummet odgovoran za islam! To je odgovornost prema ovoj planeti!

Dragi brate, mi smo odgovorni za ovu vjeru! Mi imamo samo jednog vjerovjesnika! Zašto? Zato što smo mi odgovorni nakon njega! Ovo je moja uloga! Ovo je tvoja uloga! Ovo je uloga sviju nas! Molim te, poslušaj i razmisli zajedno sa mnom o ovim rije?ima!

Jeste li sada spoznali zna?enje Allahovih rije?i:

 „Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tra?ite da se ?ine dobra djela, a od nevaljalih odvra?ate, i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih!“ (Alu Imran, 10)

Pogledaj kako je Uzvišeni Allah u ovom ajetu prije spominjanja vjerovanja spomenuo nare?ivanje dobra i zabranjivanje zla! Zbog ?ega?

Zato što ti, samim nare?ivanjem dobra i zabranjivanjem zla, pove?avaš svoje vjerovanje… svaki put kada se poboljšaš, pove?a se i tvoje vjerovanje!

Ako budeš ?ekao i govorio: Kada usavršim moje vjerovanje po?et ?u sa preporodom i izgradnjom Zemlje! Umrijet ?eš, a svoje vjerovanje ne?eš usavršiti!

Ili da jedan dan ka?eš: Moje vjerovanje je savršeno! Bit ?eš prevaren i ne?eš biti dovoljno dobar za svoju misiju, koju ne mogu adekvatno izvršavati zalutali i prevareni!

Uzvišeni Allah ka?e:

 „Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio!“

Kada nas je šejtan odvratio od ove misije Zemlju je zadesilo uništenje i propast.

Ti si odgovoran u svojoj školi, na svome univerzitetu, u svome stanu! Ti si odgovoran prema svim ljudima, prema svojim ro?acima, prema svojim prijateljima!

Pri?a o Nuhu, a.s., podsti?e nas na pozivanje Allahu. Zbog toga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

 „Dostavite od mene pa makar jedan ajet!“ (Buhari)

Zbog toga je kraj svake Poslanikove hutbe glasio:

„Neka prisutni obavijesti odustnog!“

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

 „Allah ?e obradovati i po?astiti ?ovjeka koji ?uje ono što ja govorim, shvati i prenese ga onako kao je ?uo!” (Tirmizi)

Omili svoju vjeru ljudima! Nemoj govoriti da ne znaš pri?ati! Pokloni im kasetu! Uradi bilo šta, jer ti nemaš opravdanja niti argumenta ako to ne u?iniš. Uzvišeni Allah ka?e:

 „Reci: ‘Ovo je put moj, ja pozivam k Allahu, imaju?i jasne dokaze, ja, i svaki onaj koji me slijedi!“ (Jusuf, 108)

Jesi li ti Poslanikov, s.a.v.s., sljedbenik ili ne? Jeli ti sada jasno zbog ?ega nije poslat nijedan vjerovjesnik nakon Muhammeda, s.a.v.s.? Jer si ti zadu?en dostaviti vjeru nakon njega!

Ibn Kajjim je izrekao divne rije?i koje se odnose na ovo:

„Znaj da je uloga pozivanja Allahu i preporod Zemlje najve?i vid ibadeta i robovanja Allahu, jer je to bila uloga Muhammeda, s.a.v.s.!“

Prijevod: Semir Rebronja

Nastavit ?e se…