ODRŽANA TRIBINA UDRUŽENJA ULEME U ROŽAJAMA


PORODICA U ISLAMU

"O vi koji vjerujete čuvajte sebe i svoje
porodice od vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje"
(Tahrim,6 ajet)


 

Dana 25. 05.
2007. godine u maloj sali Centra za kulturu Rožaje održana je tribina pod
nazivom ,,PORODICA U ISLAMU’’.
Udruženje ilmijje Rožaje je ovaj put imalo čast i zadovoljstvo da ugosti dva
magistra islamskih nauka, profesore na Fakultetu za islamske studije u Novom
Pazaru: Seada ef. Ibrića i Hajruddina ef. Balića. Tribini su pored
imama i muallima sa područja Odbora IZ Rožaje prisustvovali brojni kulturni,
prosvjetni  i javni djelatnici iz Rožaja
i musafiri iz Odbora IZ Bijelog Polja.

Prof. Sead Ibrić
je u uvodu svog izlaganja istakao da je naš Stvoritelj Allah dž. š. odredio da
se čovječanstvo nastavlja putem osnivanja porodice kao osnovne ćelije društva,
a za formiranje porodice je neophodan brak, tako da Islam na instituciju braka,
odnosno porodice gleda kao na sami temelj društva koji se nažalost danas
potkopava promocijom vanbračnih zajednica i sve češćom legalizacijom tzv.
istopolnih brakova. Predavač je znalački i argumentovano, naveo veliki broj
relevantnih činjenica vezanih za ovu tematiku, bazirajući svoje stavove na
Kur’anu i Sunnetu Resulullaha s.a.w.s., koristeći mišljenja ranije islamske
uleme, kao i služeći se statističkim podacima kojima je ilustrovao brojne probleme
sa kojima se svakodnevno susreće porodica kako u nemuslimanskim tako i u
muslimanskim društvima.

Govoreći o
dužnostima roditelja prema djeci, dužnostima djece prema roditeljima kao i o
meðusobnim odnosima, dužnostima i pravima supružnika, prof. Ibrić se osvrnuo na
sve češće razvode brakova, nasilje u porodici, ubistva i samoubistva,
pedofiliju, nemoral, bolesti zavisnosti… dajući dijagnozu problema u
napuštanju vjere i nepridržavanju njenih propisa i nudeći jedini djelotvoran
lijek za ozdravljenju porodice u slijeðenju Muhammeda s.a.w.s.

I drugi gost
tribine prof. Hajruddin Balić se složio sa predhodnikom da je porodica kao osnovna
ćelija društva ugrožena i u nastavku svog izlaganja je više pažnje poklonio
tumačenju hadisa vezanih za ovu temu od neprocjenjive važnosti za sve nas. Predavač
je stavio akcenat na hadis u kome nas je Muhammed s.a.w.s. upozorio da smo svi
mi pastiri i da ćemo svi biti odgovorni za svoja stada i zapitao se da li smo
mi kao roditelji danas dobri pastiri? Da li će stado biti sačuvano od problema
i uništenja ako pastir 24h ne motri na svoje stado? Sigurno da neće. Nažalost i
veliki broj roditelja se danas ponašaju kao neodgovorni pastiri koji su svoje stado
prepustili vukovima. Danas roditelji ne vode računa gdje su njihova djeca u
kasnim sahatima, sa kim se druže… zato je danas toliko nesreća, abortusa,
droge, alkohola… zato je danas haotično stanje u sve većem broju porodica
koje su osuðene na neuspjeh i propast. Prof. Balić je islamsku porodicu
uporedio sa pčelinjim društvom gdje vlada harmonija i uslovio opstanak i
očuvanje zdrave porodice praktikovanjem i promovisanjem svega onoga što nam je
Allah dž. š. naredio i klonjenjem i zabranjivanjem svega onoga što je On
haramom učinio. Islam je način života i trebaju se Bošnjaci danas okrenuti i
vratiti tim neprolaznim vrijednostima koje nam nudi Allahova dž. š. vjera.

Da je tribina u
potpunosti uspjela i ispunila očekivanja organizatora govori to da su gosti
predavači odgovarali na brojna pitanja prisutnih koji su pohvalili ovo veoma
poučno i lijepo predavanje, ovakav vid okupljanja kao i podatak da je više puta
reprizirana radio emisije sa tribine na talasima Radio Rožaja na zahtjev
slušalaca. Inače Udruženje ilmijje u Rožajama je u cilju reafirmacije i
promocije islamskog života pokrenulo mjesečne tribine kao dobar način za
komunikaciju sa najširim krugom muslimanskog stanovništva jer se tribine
emituju putem radio i tv frekvencija dok novoformirana Izdavačka djelatnost
Udruženja ,,Dar-ul-Ilm’’ izdaje dvd sa svake tribine i distribuira ga po
džamijama. Udruženje planira inša’Allah da sva predavanja na kraju godine objedini
i pretoči u jednu lijepu knjigu.

                                                                                                                 Ramiz
Luboder